Bulgaren dreigen met massale emigratie

SOFIA, 19 okt. De bevolking van de Bulgaarse stad Roese, gelegen aan de Donau tegenover de Roemeense stad Giurgiu, heeft gedreigd massaal te emigreren en elders 'ecologisch asiel' te zoeken als er geen eind wordt gemaakt aan de ernstige luchtverontreiniging door het petrochemisch complex in Giurgiu. In Roese wonen 200.000 mensen.

De bevolking van Roese heeft al bijna tien jaar last van het chloorgas dat met de gebruikelijke noordenwind vanuit Giurgiu wordt aangevoerd. Enkele jaren geleden is het tot voor die tijd ongebruikelijke protestacties tegen de luchtverontreiniging gekomen. Die acties werden door het toen nog bestaande socialistische bewind bestraft; tegelijkertijd deed dat bewind pogingen met de Roemenen tot een akkoord over Giurgiu te komen. Die pogingen strandden echter op de weigering van de Roemeense leider Ceausescu te erkennen dat de luchtverontreiniging uit Giurgiu een probleem was.

Na de revoluties van eind vorig jaar hebben de nieuwe regeringen van beide landen uitvoerig contact gehad over de kwestie, zonder dat dat echter tot nu toe tot verlichting van de overlast heeft geleid. De produktie van het chemische complex in Giurgiu is iets teruggebracht en er zijn enkele moderniseringsmaatregelen genomen. Maar de situatie is nog steeds zo ernstig dat de inwoners van Roese soms overdag de straat niet op kunnen.

Het dreigement te emigreren werd gisteren neergelegd in een resolutie die werd aangenomen op een bijeenkomst van het plaatselijke 'Red Roese Comite', waarin nog eens protest werd aangetekend tegen 'de chemische oorlogvoering' vanuit Giurgiu. In een brief wendden de inwoners zich om hulp tot de secretaris-generaal van de VN.

Als er geen concrete stappen worden ondernomen, zo hebben de inwoners gedreigd, verlaten ze tijdelijk hun stad. Als na een maand nog altijd niets is gebeurd, willen ze afzien van hun Bulgaarse staatsburgerschap en 'in een ander land, in een andere gemeenschap of in andere landen ecologisch asiel aanvragen', aangezien in Roese 'het fundamentele recht op gezondheid en leven niet bestaat'. In de resolutie hekelden de inwoners 'de diplomatieke hulpeloosheid en de doorzichtige demagogie van degenen die aan Bulgaarse en Roemeense zijde verantwoordelijk zijn' voor de problemen.

In Sofia hebben gisteren milieu-activisten aangekondigd bij de Amerikaanse ambassade in de Bulgaarse hoofdstad een petitie aan te bieden met het verzoek Bulgarije te helpen bij de oplossing van zijn milieu-problemen. (AP)