Argentinie dreigt met boycot van Gatt-ronde

GENEVE, 19 okt. Argentinie, de grootste producent van landbouwprodukten in Zuid-Amerika, dreigt de Uruguay-ronde binnen de Gatt, de algemene overeenkomst inzake handel en tarieven, de rug toe te keren, als de Europese Gemeenschap blijft bij het voorstel de landbouwsubsidies met niet meer dan 30 procent te korten.

Waarnemers menen dat het hier geen loos dreigement betreft in de zenuwenoorlog die tussen de honderd handelsnaties is uitgebroken over landbouw, vlak voor de beslissende ministeriele conferentie in december in Brussel. Tijdens de ministersconferentie in Montreal, halverwege de Uruguay-onderhandelingen die erop zijn gericht de wereldhandel te liberaliseren, stapte Argentinie samen met vijf andere Latijnsamerikaanse landen ook uit het overleg. Na vier maanden intensief beraad kon in april 1989 alsnog een compromis worden uitgewerkt. Landbouw wordt beschouwd als het meest cruciale onderwerp, waarmee de uitkomst van de Uruguay-ronde staat of valt.

De Argentijnse landbouwminister Felipe Sola noemde gisteren de EG-voorstellen, waarover de Twaalf vandaag opnieuw vergaderen, 'absoluut onvoldoende'. Het voorstel van de EG-commissie om de landbouwsteun met 30 procent te verminderen over een periode van vijf jaar stuit op verzet van negen van de twaalf ministers.

Argentinie weigert overeenkomsten bij de dertien overige handelsonderwerpen te ondertekenen zolang het landbouwprobleem niet uit de wereld is geholpen. Samen met twaalf andere grote landbouwproducerende landen, verzameld in de Cairnsgroep onder leiding van Australie, streeft Argentinie naar korting van de interne steunmaatregelen met 90 procent, terwijl de externe steun met driekwart moet worden teruggebracht. Minister Sola zei ervan overtuigd te zijn dat ook de andere leden van de Cairns-groep zich bij een Argentijnse boycot zouden aansluiten.