Arabische Liga verdeeld over VS

TUNIS, 19 okt. De lidstaten van de Arabische Liga hebben gisteren unaniem Israel veroordeeld wegens het optreden tegen Palestijnse demonstranten op de Tempelberg in Jeruzalem. Een poging de Verenigde Staten te veroordelen wegens het 'ondersteunen van de Israelische terroristische politiek' liep echter uit op een forse ruzie en een breuk.

Op een buitengewone bijeenkomst op ministerniveau bestond gisteren in Tunis weinig verschil van mening over de veroordeling van Israel wegens de gebeurtenissen op de Tempelberg, waar de politie op 8 oktober 21 Palestijnen doodschoot. In de betreffende resolutie stelden de 21 lidstaten van de Liga dat Israel zich aan 'agressie' schuldig heeft gemaakt, dat de internationale gemeenschap daartegen moet optreden, dat de Amerikaanse politiek ten aanzien van Israel 'te betreuren' is en dat Jeruzalem de hoofdstad is van 'de onafhankelijke Palestijnse staat'.

De opschudding was eerder uitgebroken toen de PLO een ontwerpresolutie indiende waarin Washington werd verweten zich in het debat over de Tempelberg-kwestie 'te hebben aangepast aan de Israelische politiek van terrorisme en onderdrukking'. Dat Palestijnse initiatief leidde tot felle debatten, waarbij de ministers van de Noordafrikaanse landen trachtten te bemiddelen. Toen bij de stemming elf landen zich tegen de Palestijnse ontwerp-resolutie uitspraken, liepen de vertegenwoordigers van de PLO, Irak, Jemen en Soedan uit het overleg weg. De leider van de Palestijnse delegatie, Farouk Kaddoumi, trok eerst zijn ontwerp-resolutie in en voegde zijn achterblijvende collega's boos toe: 'Ik feliciteer u met uw vriendschap met Amerika'. De voorzitter van de bijeenkomst schorste de vergadering, waarna in informele besprekingen een gematigder tekst werd opgesteld, die later gisteren werd aangenomen.

In het debat in de Veiligheidsraad over het bloedbad op de Tempelberg verzette de Amerikaanse vertegenwoordiger zich aanvankelijk tegen een radicale veroordeling van Israel. Tegen een gematigder veroordeling werd geen bezwaar gemaakt, naar het oordeel van waarnemers vooral om de eenheid van het anti-Iraakse front niet in gevaar te brengen. (Reuter, AFP)