Weduwe Rost eist 1,5 ton van weekblad

AMSTERDAM, 18 okt. De weduwe van NSB-leider M. M. Rost van Tonningen eist van het weekblad Vrij Nederland 150.000 gulden schadevergoeding wegens schending van haar auteursrecht. Dit staat in een brief van mevrouw F. Rost van Tonningen-Heubel aan het blad, die in het vandaag verschenen nummer is afgedrukt.

Vorige week plaatste het blad een artikel over de nog ongepubliceerde memoires van de weduwe. De auteur, de schrijver Adriaan Venema, citeerde uitgebreid uit het manuscript, waarvoor de weduwe zegt hem nimmer toestemming te hebben gegeven. 'Ik ken die man niet, heb hem nooit ontmoet en heb hem ook geen inzage gegeven', aldus Rost van Tonningen desgevraagd.

Zij vermoedt dat de Amsterdamse uitgever Gerard Timmer de memoires zonder haar toestemming aan Venema heeft laten lezen. Timmer had als uitgever belangstelling voor het manuscript eerdere pogingen van de schrijfster om een uitgever te vinden waren mislukt en op vrijdag 28 september had hij een exemplaar van de tekst opgehaald. Op 10 oktober had Timmer laten weten de uitgave niet aan te durven uit vrees voor strafrechtelijke vervolging. Diezelfde dag verscheen Venema's artikel in Vrij Nederland.

Bij uitgeverij Gerard Timmer Producties is eerder het boek 'Osendarp' van Adriaan Venema verschenen. Timmer en Venema waren onbereikbaar voor commentaar.