Vergelijk zuivelfabrieken

LEEUWARDEN, 18 okt. De directie van de nieuwe zuivelcooperatie Friesland (Frico Domo) ziet af van een kort geding tegen de drie zogenoemde 'vrije fabrieken' die eerder weigerden lid te worden van de nieuw gevormde zuivelgigant. Het geding zou vandaag dienen voor de rechtbank van Leeuwarden.

De ongebonden fabrieken Huisternoord in Oudwoude, De Twee Provincien in Gerkesklooster en de Zuidoosthoek in Oosterwolde waren voor dertig procent deelgenoot in een van de twee fusiepartners van Friesland (Frico Domo), ccFriesland. Ze stapten op omdat ze geen lid wilden worden van een concurrent en waren niet langer bereid om de contractueel verplichte 90 miljoen kilogram melk per jaar te leveren.

Vanochtend kwamen beide partijen tot elkaar. De drie ongebonden fabrieken leveren de melk voorlopig op leveranciersbasis. De advokaat van de fabrieken mr. P. E. Mazel verklaart dat zijn clienten altijd bereid waren melk te leveren, 'maar niet als lid'. Door middel van een bodemprocedure willen de vrije fabrieken bereiken dat het vermogen dat ze in ccFriesland hedden, 52 miljoen, binnen tien jaar als achtergestelde lening wordt omgezet.