Verdeeld advies SER over ziekteverzekering

UTRECHT, 18 okt. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft gisteren aan het kabinet een verdeeld advies uitgebracht over het plan om een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen tot stand te brengen.

Uitvoering van dit plan, genoemd naar staatssecretaris Simons (volksgezondheid), moet in 1995 leiden tot een verplichte basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen. Voor deze verzekering, waarin het kabinet alle belangrijke verstrekkingen wil opnemen, zal een grotendeels inkomensafhankelijke premie moeten worden betaald. Daarnaast komt er een vrijwillige aanvullende verzekering voor luxere zaken, zoals eerste-klas-verpleging in het ziekenhuis.

De partijen zijn het er niet over eens dat er een ingrijpende wijziging in het systeem van ziektekostenverzekeringen noodzakelijk is om knelpunten bijvoorbeeld de uit de hand gelopen kosten, een onevenwichtige lastenverdeling tussen verzekerden en problemen met de toegankelijkheid van de verzekeringen op te lossen. Volgens de vakcentrale MHP en de werkgevers kan dat ook door het huidige stelsel aan te passen.

Werkgevers en MHP voelen niets voor een basisverzekering voor iedereen. De vakcentrales FNV en CNV zijn voorstander van een basisverzekering naar draagkracht, mits die geen negatieve inkomenseffecten kent. De meeste kroonleden zijn voor de plannen, maar bepleiten uitstel van de invoering met een tot twee jaar. Dat is volgens hen nodig om de maatregelen met 'behoedzaamheid' te kunnen invoeren.

Werkgevers en werkgevers vrezen dat de maatregelen die het kabinet de komende jaren op weg naar een basisverzekering wil nemen ertoe leiden dat er een ziektekostenverzekeringssysteem ontstaat dat het bestaande systeem in bureaucratie en regelgeving zal evenaren of mogelijk overtreffen. De Tweede Kamer spreekt zich eind deze maand uit over het plan-Simons, zoals dat is opgenomen in de nota Werken aan Zorgvernieuwing.