V-raad werkt aan resolutie tegen Irak

NEW YORK, 18 okt. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het gisteren eens geworden over een ontwerp voor een nieuwe resolutie die het personen en landen die door de inval van Irak zijn benadeeld mogelijk maakt schadevergoeding te eisen.

Ook roept de resolutie Irak op buitenlanders te beschermen en er voor te zorgen dat deze voldoende voedsel, water en andere elementaire voorzieningen krijgen. De vijf besloten om geen bepaling op te nemen in de resolutie omtrent een oorlogstribunaal dat de Iraakse leider Saddam Hussein zou moeten berechten wegens oorlogsmisdaden. Vooral de Verenigde Staten hadden bezwaren tegen een dergelijke bepaling uit vrees dat sommige Arabische staten vervolgens een soortgelijk tribunaal zouden eisen wegens het optreden van Israel in de bezette gebieden.

De secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, heeft in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met het Duitse weekblad Stern gezegd dat het 'volledig legitiem' zou zijn om militaire actie tegen Irak te ondernemen wanneer de huidige economische sancties Irak er niet toe zouden kunnen bewegen zich uit Koeweit terug te trekken.

In Moskou heeft intussen de Amerikaanse minister van defensie, Dick Cheney, achter gesloten deuren overleg gevoerd met Sovjet-leider Michail Gorbatsjov. Het voornaamste gespreksthema was naar verluidt de Golfcrisis.

Gorbatsjovs afgezant Jevgeni Primakov, die onlangs door het Golfgebied reisde en met de Iraakse leiders sprak, lichtte gisteren de Franse regering in over zijn bevindingen. Primakov, die vandaag aankomt in Washington, verklaarde na afloop van een onderhoud met de Franse president Francois Mitterrand dat hij nog steeds 'voorzichtoptimistisch' is over de kans op een vreedzame oplossing voor de Golfcrisis.

Irak heeft gisteren geweigerd toestemming te geven aan de VN om een vliegtuiglading met medicijnen naar Koeweit te laten gaan. Verder bood Bagdad vanmorgen aan zijn olie voor 21 dollar per vat te verkopen, beduidend minder dan de prijs van de afgelopen weken die vaak bijna het dubbele hiervan bedroeg. Deskundigen op de oliemarkt toonden zich volstrekt niet onder de indruk van de Iraakse aanbieding en voorspelden dat Irak hiermee geen klanten zou trekken.

In Japan houden de protesten aan over het plan van de regering-Kaifu om troepen naar de Golf te sturen. Op verschillende plaatsen in het land greep de politie in bij demonstraties tegen de plannen. (Reuter, AP, UPI, AFP)