Theater Frascati in Amsterdam in acute geldnood

AMSTERDAM, 18 okt. De Amsterdamse Theaterunie heeft bij de commissie voor cultuur in de gemeenteraad gewaarschuwd voor de acute liquiditeitsproblemen van theater Frascati aan de Nes.

'Er dreigt sluiting als daar binnen enkele maanden geen oplossing voor wordt gevonden', aldus zakelijk leider D. Schild van de Theaterunie gisteren. De Theaterunie voert het beheer over Frascati.

Frascati kreeg tot de opheffing van de toneelgroep Baal een jaarlijkse subsidie van 950.000 gulden. Daar is twee ton van afgetrokken voor de nieuwe toneelgroepen Art en Pro en DNA. Er werd van uitgegaan dat de bespeling van het theater door deze groepen Frascati aan nieuwe inkomsten zou helpen.

'Dat is niet uitgekomen. Voor het derde achtereenvolgende jaar is gebleken dat Frascati die twee ton heel hard nodig heeft', aldus Schild.