Termijn verlengd van inverzekering gestelde verdachte

DEN HAAG, 18 okt. De duur van de inverzekeringstelling wordt verlengd van maximaal twee maal twee dagen tot maximaal twee maal drie dagen. Dit staat in de nota van wijziging van de inverzekeringstellingsprocedure die minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inverzekering gestelde verdachte wordt uiterlijk 48 uur na aanhouding voor de rechter-commissaris geleid, zo staat in de nota van wijziging. In het huidige Wetboek van strafvordering is de inverzekeringstelling van een verdachte tweemaal twee dagen, exclusief de termijn voor ophouding voor verhoor, zes uur respectievelijk vijftien uur. Na afloop van deze termijn dient inbewaringstelling door de rechter-commissaris plaats te vinden, danwel invrijheidstelling te volgen.