Ruim drie mld schade door alcohol en roken

DEN HAAG, 18 okt. Alcoholmisbruik en roken kosten de samenleving jaarlijks ten minste drie miljard gulden. Dat blijkt uit en onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van het ministerie van WVC heeft uitgevoerd. De studie is vandaag door staatssecretaris Simons (WVC) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het instituut onderstreept dat het om voorzichtige ramingen gaat. De uiteindelijke kosten van alcoholmisbruik en roken zijn in werkelijkheid aanzienlijk groter.

De maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik bedragen zeker twee miljard gulden per jaar. Roken levert een schadepost van ongeveer een miljard gulden op. De schade door alcoholomisbruik onstaat in de gezondheidszorg, bij politie en justitie, door het uitvallen van arbeidskrachten en in het verkeer. De kosten van het roken worden vooral in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven gemaakt.

Een belangrijk verschil tussen alcohol en tabak is dat roken altijd schadelijk is, terwijl een verantwoorde consumptie van alcohol geen schade hoeft op te leveren voor de samenleving. Daarom zijn de kosten geraamd van het tabaksgebruik (al het roken) en van het alcoholmisbruik. Bij dat laatste gaat het alleen om dat drinken waaruit in termen van kosten directe nadelige gevolgen voortvloeien.

Staatssecretaris Simons ziet in de resultaten van het onderzoek aanleiding om zijn beleid dat is gericht op het matigen van alcoholgebruik en het ontmoedigenvan roken te intensiveren.