Regering Libanon bevriest tegoeden van generaal Aoun

BEIROET/PARIJS, 18 okt. De Libanese regering heeft gisteren opdracht gegeven de banktegoeden van de christelijke generaal Aoun in Libanon te bevriezen.

In totaal zou het daarbij gaan om een bedrag van dertig miljoen dollar. Ook probeert ze de rekeningen van Aoun in het buitenland te blokkeren.

De Franse regering heeft gisteren de Libanese regering opgeroepen om de naar de Franse ambassade in Beiroet gevluchte Aoun naar Frankrijk te laten gaan. 'Het eerste gebaar zou een verzoenende geste moeten zijn. Frankrijk verwacht dat', zo verklaarde de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, gisteren voor het parlement. Om de Franse ambassade in Beiroet ligt evenwel nog steeds een kordon om te verhinderen dat Aoun ongemerkt vertrekt. De Libanese regering eist dat Parijs Aoun uitlevert zodat deze terecht kan staan op verdenking van misdaden en de verduistering van fondsen van de Libanese regering.

Syrische troepen, die na de verdrijving van Aoun afgelopen zaterdag het door hem beheerste deel van Oost-Beiroet waren binnengetrokken, zijn gisteren begonnen zich weer terug te trekken, naar verluidt om de terugkeer naar een meer normale toestand in dit deel van de stad te vergemakkelijken. Eerder waren er meldingen geweest van plunderingen op grote schaal door de Syrische en Libanese militairen.

Syrische bulldozers begonnen gisteren bovendien de versperringen van de zogeheten 'groene lijn', die vijftien jaar moslims en christenen van elkaar gescheiden hield, op te ruimen. Vandaag werden de werkzaamheden hieraan voortgezet.

Nog steeds verzetten zich overigens medestanders van Aoun tegen de Syrische en Libanese eenheden. Volgens sommige schattingen zou het hierbij gaan om enkele honderden manschappen, volgens andere echter om duizenden.

De Libanese president, Elias Hrawi, heeft gisteren gezegd dat het de bedoeling is van zijn regering om binnen zes maanden de verschillende milities in het land te ontbinden. 'Het volgende stadium zal van kritiek belang zijn en we zullen overgaan van een staat van oorlog naar een staat van vrede en eenheid', zo stelde Hrawi. (Reuter, AFP)