Protest tegen opening bibliotheek op zondag

LEIDEN, 18 okt. De AbvaKabo en de christelijke vakbond CFO willen via een kort geding verhinderen dat de openbare bibliotheek in Leiden voortaan op zondag wordt opengesteld voor het publiek. De bibliotheek begint aanstaande zondag met een experiment, dat een half jaar zal duren.

De FNV-bond wil dat de rechter de openstelling verbiedt omdat werken op zondag in strijd is met de CAO. Voor de CFO weegt bovendien het principe van de zondagsrust zwaar. De bonden dringen er bij de kantonrechter in Den Haag op aan het kort geding zaterdag te laten dienen, voordat het experiment begint.

De bibliotheek wil met de ruimere openingstijden een betere service bieden, aldus directeur E. van Sprundel. Uit enquetes blijkt volgens hem dat lezers het op prijs stellen ook op zondag in de bibliotheek terecht te kunnen. Van Sprundel streeft naar gemiddeld driehonderd bezoekers per zondag. Op zaterdag krijgt de bibliotheek gemiddeld duizend bezoekers. De bibliotheek zal op zondag open zijn van twaalf uur tot vier uur 's middags.

De directeur bestrijdt dat de openstelling op zondag niet in overeenstemming zou zijn met de CAO. Tijdelijk werken op zondag is volgens hem toegestaan. Als het experiment slaagt en het werken op zondag definitief wordt ingevoerd, moet wel ontheffing worden aangevraagd.

Volgens Van Sprundel is een groot deel van het personeel bereid op vrijwillige basis op zondag te werken. Een personeelslid komt daarvoor ongeveer een keer in de zes weken aan de beurt. De ondernemingsraad heeft met de plannen ingestemd. Het personeel heeft de garantie gekregen dat het experiment geen vervolg krijgt indien het werken op zondag slecht bevalt.

De AbvaKabo vreest 'uitholling' van de CAO en zet vraagtekens bij de vrijwillige medewerking van het personeel. Volgens een woordvoerster van de bond doen werknemers van de bibliotheek aan het experiment mee om hun baan niet in gevaar te brengen. De bond vindt tevens de 'maatschappelijke noodzaak' niet zodanig dat de CAO veranderd zou moeten worden.

AbvaKabo en CFO vinden het merkwaardig dat de ondernemingsraad van de bibliotheek met het experiment heeft ingestemd. De ondernemingsraad dient toe te zien op naleving van de arbeidsovereenkomsten. In dit geval geeft de raad toestemming voor overtreding van die overeenkomsten, aldus de bonden.

Het experiment van de bibliotheek sluit aan bij plannen van het Leidse gemeentebestuur om de binnenstad levendiger te maken. B en W van Leiden staan positief tegenover de plannen en hebben een subsidie van 25.000 gulden in het vooruitzicht gesteld. Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting volgende maand wordt over de subsidie beslist.