Nobelprijs chemie voor synthese van koolstoffen

STOCKHOLM, 18 okt. De Amerikaanse chemicus prof. Elias James Corey heeft de Nobelprijs voor de scheikunde 1990 gekregen. De Zweedse Academie van Wetenschappen kende de prijs van 4 miljoen kronen (1,25 miljoen gulden) toe aan de 62-jarige hoogleraar van Harvard University voor de ontwikkeling van een moderne theorie en methodologie van de organisch-chemische synthese. Corey's werk heeft ertoe geleid dat computers kunnen aangeven welke opeenvolgende reacties nodig zijn om ingewikkelde koolstofverbindingen te synthetiseren. Het Zweedse Nobelcomite zegt dat het werk van Corey behalve wetenschappelijk ook economisch van groot belang is. De farmaceutische industrie is er bij voorbeeld door in staat sneller ingewikkelde koolstofverbindingen te maken. Corey ontwikkelde het concept van de zogenoemde retro-synthetische analyse, een soort Lego voor organisch-chemici. In de gewenste eindprodukten onderscheidt hij brokstukken die apart kunnen worden gemaakt en daarna met een reactie aan elkaar kunnen worden verbonden. De strikt logische ordening, opgesteld op grond van de chemische eigenschappen van de uitgangsmoleculen, heeft automatisering van het synthese-ontwerp mogelijk gemaakt. (AP, UPI)