Meer controle Kamer over paspoort-project

DEN HAAG, 18 okt. Elke twee maanden zal de Tweede Kamer worden geinformeerd over de vorderingen die het ministerie van binnenlandse zaken maakt met de ontwikkeling van een nieuw, fraudebestendig paspoort. Staatssecretaris De Graaff-Nauta deed die toezegging gisteren tijdens de tweede dag van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken.

Met name het Tweede-Kamerlid Korthals Altes (VVD) drong daar gisteren op aan. Zijn verzoek kreeg de steun van de fracties van CDA en D66. Het Kamerlid had eerder laten weten dat hij het te lang vindt duren voordat het paspoortproject op gang komt. Volgens staatssecretaris De Graaff-Nauta ligt de schuld daarvoor niet bij haar, maar bij de Kamer. De ontwerp-paspoortwet ligt namelijk al sinds 18 mei voor behandeling bij het parlement. Eind november zal de Tweede Kamer zich erover uitspreken. 'Uw aansporing tot haast is dus niet aan het juiste adres gericht', aldus de staatssecretaris.

Volgens Korthals Altes hoeft er met de voorbereiding van het paspoortproject niet te worden gewacht totdat de nieuwe paspoortwet waarschijnlijk in het voorjaar is gepubliceerd in het Staatsblad. 'Als die wet er in november of december is, kan het project worden gestart', aldus Korthals Altes. Twee maanden daarna kan de eerste voortgangsrapportage naar de Kamer.

In 1988 leidde de zogenoemde paspoort-affaire tot het aftreden van CDA-staatssecretaris Van der Linden (buitenlandse zaken) en VVD-minister Van Eekelen (defensie). De conclusie van de parlementaire enquetecommissie luidde onder meer dat Van der Linden de Kamer onjuist en onvolledig had geinformeerd over de ontwikkelingen in de produktie van een nieuwe pas. Met een voortgangsrapportage kan een herhaling van dit debacle volgens de Kamer worden voorkomen. 'Het CDA heeft geleerd van de paspoort-enquete', aldus Mateman.

Alle gemeenten dienen zo snel mogelijk te beschikken over een beveiligingsplan om te voorkomen dat paspoorten uit gemeentehuizen worden gestolen, zo liet De Graaff-Nauta gisteren aan de Kamer weten. Gemeenten die nog een dergelijk plan moeten opstellen, krijgen hulp van het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven. Vorig jaar werden uit zes gemeentehuizen in totaal 936 (vooral blanco) paspoorten gestolen. Dit jaar zijn uit acht gemeentehuizen al 2.232 paspoorten ontvreemd.