Lonen met 4,5 procent omhoog

DEN HAAG, 18 okt. De CAO-lonen in de marktsector zijn dit jaar gemiddeld met 3,2 procent gestegen; in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (ziekenhuizen en instellingen) stegen de CAO-lonen met 4,5 procent. Dit blijkt uit het rapport 'CAO-afspraken 1989', dat minister De Vries (sociale zaken) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar stegen de CAO-lonen in de marktsector met 1,7 procent. In de gepremieerde en gesubsidieerde sector bedroeg de stijging 3,4 procent; deze stijging werd vooral veroorzaakt doordat de lonen in de gezondsheidszorg na een langdurig arbeidsconflict werden verhoogd met vier procent. Als de gezondheidszorg niet wordt meegerekend, ligt het gemiddelde in deze iets onder de marktsector.

De gegevens over 1990 zijn gebaseerd op de grotere CAO's die voor 1 mei van dit jaar zijn afgesloten. Voor het rapport zijn 85 CAO's uit de marktsector en 34 CAO's uit de gepremieerde en gesubsidieerde sector. De CAO's gelden voor 83 procent van alle CAO-werknemers in de marktsector en 99 procent van de werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector.

Afspraken over scholing en werk kwamen voor in 107 van de 161 onderzochte cao's in de marktsector. In de cao's van dit jaar is daarin een duidelijke toeneming. Afspraken over emancipatie komen voor in de helft van de cao's in de marktsector en in bijna alle cao's in de niet-marktsector.