L. J. Deuss

L. J. Deuss, die sinds 1985 hoofdredacteur was van de uitgeverij Gooi en Sticht in Hilversum, is na een lange tijd van interne troebelen benoemd tot directeur van de stichting Donemus, documentatiecentrum en uitgeverij van Nederlandse muziek. Donemus heeft inmiddels een artistieke raad (Joel Bons, Ton Hartsuiker, Otto Ketting, Piet Veenstra en Sieuwert verster) en krijgt ook een ondernemingsraad.