Kamer: op 5 mei ook bedrijven vrij

DEN HAAG, 18 okt. De Tweede Kamer vindt dat Bevrijdingsdag voor iedereen een vrije dag moet zijn. De Kamerfracties zouden het onjuist vinden als werknemers in het bedrijfsleven op 5 mei zouden moeten werken, terwijl ambtenaren op die dag voortaan vrij zijn.

Het kabinet besloot enkele weken geleden 5 mei uit te roepen tot nationale feestdag, maar het aan de werkgevers en werknemers over te laten of op die dag wordt gewerkt. De sociale partners hebben daarover tot nu toe geen overeenstemming kunnen bereiken.

De werknemersorganisaties pleiten al lang voor een vrije dag, maar de werkgeversorganisaties hebben ernstige bezwaren. Zij wijzen op de kosten van een nieuwe vrije dag naast het in hun ogen reeds grote aantal vakantie- en atv-dagen.

Daarnaast vrezen de werkgevers dat de week rond Koninginnedag de andere nationale feestdag en 5 mei een vakantieweek gaat worden, waardoor veel bedrijven stil zouden komen te liggen. Bij de afzonderlijke CAO-onderhandelingen zullen de sociale partners proberen alsnog tot overeenstemming te komen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken in de Tweede Kamer hebben de fracties er bij minister-president Lubbers op aangedrongen al het mogelijke te doen om de sociale partners ertoe te bewegen van Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag te maken.

Als dit niet lukt, moet het kabinet van de Kamer nagaan of het mogelijk is wettelijk vast te leggen dat op 5 mei niet hoeft te worden gewerkt of dat werknemers, zoals verpleegkundigen, een compensatiedag krijgen als ze die dag wel moeten werken.