Debat toekomst Joegoslavie uitgesteld

BELGRADO, 18 okt. Het Joegoslavische parlement heeft gisteravond na een forse ruzie tussen Servische en Kroatische afgevaardigden besloten het cruciale debat over de staatkundige toekomst van het land uit te stellen. Het uitstel wordt gezien als een politieke nederlaag voor de Serviers.

Het debat gaat vooral over de vraag of Joegoslavie in de toekomst een federatie moet blijven dan wel zoals Kroatie en Slovenie willen een losse confederatie moet worden. Borisav Jovic, als voorzitter van het staatspresidium van Joegoslavie nominaal staatshoofd van het land, had een toespraak voorbereid waarin hij zich voor de eerste optie had willen uitspreken; volgens het staatspresidium zou Joegoslavie een bondsstaat moeten worden waarin de federale overheid de bevoegdheid zou krijgen wetten van de deelrepublieken ongeldig te verklaren. In zijn voorbereide toespraak wilde Jovic scherpe kritiek uiten op het onafhankelijkheidsstreven van Kroatie en Slovenie. 'Nationale fricties en talrijke confrontaties hebben Joegoslavie op de rand van een burgeroorlog gebracht. Een golf van haat en nationalistische vooroordelen dreigt ons terug te brengen naar ons bloedige verleden', aldus Jovic in de voorbereide tekst.

Hij sprak die tekst gisteravond echter niet uit. Binnen het staatspresidium was het dinsdagavond, toen Jovic' tekst werd besproken, al tot ruzie gekomen, waarbij het Sloveense lid elke deelrepubliek en autonome provincie is met een afgevaardigde in het staatspresidium vertegenwoordigd boos wegliep. Het was de eerste keer dat het staatspresidium werd geboycot bij het nemen van een belangrijke beslissing.

Vervolgens maakten gisteren tijdens het proceduredebat in het parlement, dat voorafging aan de toespraak van Jovic, de afgevaardigden uit Kroatie bezwaar tegen het feit dat het pasbenoemde Kroatische lid van het staatspresidium nog moet worden geinstalleerd. Ze eisten uitstel van het debat tot dat zou zijn gebeurd. Toen na een vinnig debat van zes uur werd besloten dat Jovic zijn toespraak zou houden, liep de Kroatische delegatie boos het parlement uit. Later evenwel werd een Kroatische resolutie aangenomen, waarin het debat werd uitgesteld tot na de installatie. De resolutie kreeg de steun van de parlementariers uit Slovenie, Bosnie-Herzegovina en Macedonie. Dat de gedelegeerden uit deze twee laatste republieken zich achter het Kroatische voorstel schaarden was een verrassing: beide republieken hebben zich in het conflict tussen Kroatie en Servie neutraal opgesteld en hun houding van gisteravond wordt gezien als een politieke nederlaag voor Servie. De Kroatische resolutie kreeg uiteindelijk de steun van 125 leden van het federale parlement; 46 leden stemden tegen. (Reuter, UPI)