De ossies van druben ofwel de Azubi's in Trans-Elbie

BERLIJN, 18 okt. Onder de vele problemen die de Duitse vereniging met zich heeft meegebracht is ook de vraag: hoe moeten de voormalige DDR en haar inwoners voortaan heten? Bondskanselier Kohl in hoogsteigen persoon heeft enkele weken het gebruik van de gangbare terminologie van huben (deze zijde) en druben (andere kant van Duitsland) verboden, alsmede de in het algemeen spraakgebruik de laatste maanden zeer populair geworden termen ossies en wessies. De DDR bestaat niet meer, heel Duitsland maakt nu deel uit van de Bondsrepubliek, maar aan de wens van de kanselier voortaan in het geheel geen onderscheid te maken, kan zelfs de grootste enthousiasteling voor de Duitse eenheid niet tegemoet komen: tenslotte gaat het om twee maatschappijen met zeer verschillende problemen, die benoemd moeten kunnen worden.

Gelukkig zijn er de al vroeger bestaande, maar in deze krant bijvoorbeeld vermeden uitdrukkingen West- en Oost-Duitsland. Vroeger werden ze onbeholpen gevonden, nu bewijzen ze goede diensten. West- en Oostduitsers volgen hieruit logisch. Maar in de Duitse pers raken ook andere termen in zwang, zoals 'de nieuwe deelstaten', of de Ex-DDR (naar analogie van de vroegere Nog-DDR). Voor de bewoners van deze streken leest men de laatste dagen steeds vaker 'nieuwe bondsburgers', wat natuurlijk een beetje paternalistisch is, maar aan de andere kant adequaat uitdrukt hoe de ex-wessie zich meestal voelt ten opzichte van de ex-ossie.

De beste termen moeten nog worden uitgevonden. Een Oostduitse cabaretier, die verontwaardigd is over de manier waarop Oostduitsers in de nieuwe Bondsrepubliek tot 'tweede-klasse burgers' zijn gedegradeerd, lanceerde deze week 'Azubi's', 'Auszubildende Bundesburger', bondsburgers in opleiding dus. Dat klinkt toch wat naar. Waardiger is een nieuwe benaming voor de Ex-DDR die ik laatst voor het eerst hoorde: Trans-Elbie.