CLN

Gisteren is de inschrijving opengesteld op gewone aandelen in CLN Obligatie Dividendfonds te Amsterdam tegen een uitgifteprijs van honderd gulden per aandeel. De beursintroductie wordt verzorgd door Credit Lyonnais Bank Nederland, die ook het initiatief heeft genomen voor de oprichting van het fonds. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Ten minste tachtig procent van het fondsvermogen zal worden belegd in vastrentende waarden in de EMS-valuta's, met inbegrip van de ecu.