CDA en PvdA: seksueel geweld vaker strafbaar

DEN HAAG, 18 okt. De regeringspartijen CDA en PvdA kunnen zich vinden in herziening van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht waarin verschillende vormen van seksueel geweld strafbaar worden gesteld.

Minister Hirsch Ballin (justitie) wil verkrachting binnen het huwelijk bestraffen met maximaal twaalf jaar gevangenis. Verder wordt geslachtsgemeenschap met psychisch gestoorden, bewustelozen- en tussen hulpverleners en patienten of clienten strafbaar gesteld. Ook seksueel verkeer met personen onder zestien jaar wordt strafbaar.

Hirsch Ballin, die vanochtend de wijzigingen in de Tweede Kamer verdedigde, kwam onverwachts met een amendement op het oorspronkelijke voorstel waarin deze wijzigingen verder werden toegespitst. PvdA-Kamerlid Swildens-Rozendaal sprak van een 'overval', maar was het met de strekking van de amendementen grotendeels wel eens. De PvdA noemde de voorstellen van de minister 'reparatiewetgeving' en wil met D66 dat de zedelijkheidswetgeving op termijn integraal wordt herzien.

D66 woordvoerder Wolffensperger zei vanochtend 'geen banvloek over dit wetsvoorstel te willen uitspreken'. Wel vindt hij de terminologie in het Wetboek van Strafrecht 'hopeloos verouderd'. Volgens hem is 'het een schamel restant van het gedachtengoed uit een ver verleden'. Wolffensperger diende een motie in waarin hij de regering verzoekt een commissie in te stellen bestaande uit alle betrokkenen. Die commissie moet adviseren over een aanpassing van de bepalingen in de wet aan de eisen en normen van deze tijd.

Zo vindt D66 niet dat seksueel verkeer van of met kinderen onder de zestien jaar in alle gevallen strafbaar moet zijn. Wolffensperger vindt het verbod niet in overeenstemming met de huidige normen.

De PvdA vindt met D66 dat het onderscheid tussen aanranding en verkrachting uit de wet moet worden gehaald. Het Kamerlid Swildens-Rozendaal noemde dat verschil gradueel. 'Vrouwen hebben er lang voor gestreden om het onderscheid uit het strafrecht te krijgen', aldus het PvdA-Kamerlid. Van verkrachting is sprake bij gewelddadige geslachtsgemeenschap, onder aanranding vallen andere vormen van seksueel geweld.

Groen Links wil dat de leeftijdsgrens geheel uit de wet wordt geschrapt. Het Kamerlid Van Es vindt dat een leeftijdsgrens geen bescherming biedt tegen seksueel misbruik.

Onder de kleine confessionele fracties in de Kamer leefde veel weerstand tegen de voorgestelde wetswijzigingen. SGP, GPV en RPF zijn van mening dat verkrachting in het huwelijk niet bestaat. Schutte (GPV) hield de minister voor dat een man het morele recht bezit om met zijn echtgenote seksueel verkeer te hebben.