Bonn is voor half miljard opgelicht via transacties in Oost-Europa

BERLIJN, 18 oktober De Westduitse staat is voor ten minste 500 miljoen D-mark opgelicht door zakenlieden, die in het kader van de monetaire hervorming in de voormalige DDR valse schuldbekentissen in zogeheten overdraagbare roebels hebben ingewisseld voor D-marken.

In het kader van het onderzoek naar deze zaak zijn, volgens het Openbaar Ministerie in Berlijn, vier arrestaties verricht. In totaal is 257 miljoen D-mark in baargeld of banktegoeden in beslag genomen.

Behalve ondernemingen in de DDR zouden ook Westduitse- en Westberlijnse ondernemingen bij het bedrog betrokken zijn geweest, alsmede Hongaarse, Joegoslavische en Poolse staatsburgers, naast Russische ballingen.

Volgens een bericht in de Suddeutsche Zeitung bedraagt de schade voor de Bondsstaat ten minste drie miljard D-mark, en zouden er ook zogenoemde Oibe's bij betrokken zijn, onder dekmantel werkende agenten van de Stasi, de geheime dienst van de voormalige DDR. Het Openbaar Ministerie in Berlijn wilde deze berichten gisteravond niet bevestigen.

Om de handelsverdragen tussen de DDR, de Sovjet-Unie en andere landen van de Comecon (de thans in ontbinding verkerende tegenhanger van de EG uit de tijd van de Koude Oorlog) af te wikkelen en deze handel in de toekomst te bevorderen, kunnen Oostduitse bedrijven nog tot 31 december van dit jaar schuldbekentenissen van handelspartners in Comecon-landen voor D-mark inwisselen. Voorwaarde daarbij is dat de leveringen voor 1 juli jongstleden, de dag van de invoering van de D-mark in de DDR, hebben plaatsgehad.

De bedriegers hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan het vervaardigen van vervalste transport- en leverantiepapieren, of ze hebben aldus de Westberlijnse justitiewoordvoerster Jutta Burghart schuldbekentenissen in overdraagbare roebels (XTR's) ingediend die betrekking hadden op niet uit de voormalige DDR afkomstige goederen, met name uit Griekenland, Noorwegen en Singapore.

Het bedrog is ontdekt nadat op 3 oktober de Oostduitse 'Deutsche Aussenhandelsbank' van de DDR (DABA), die de schuldbekentenissen verzilverde, volledig door de Bundesbank, de Duitse centrale bank, werd overgenomen.

Een miljoen overdraagbare roebel (XTR's) geen echte convertibele valuta maar een rekeneenheid waarmee de landen van de Comecon hun moeizame ruilverkeer plachten uit te drukken was in de oude DDR goed voor 4,68 miljoen Ostmark, en werd door de DABA voor 2,34 miljoen D-mark verzilverd.

Een van de vice-voorzitters van de DABA, Friedmar John, heeft gisteren de laatste DDR-regering beschuldigd van nalatigheid bij het opstellen van maatregelen ter controle van de DDR-herkomst van de geleverde waren.