Binnenlandse Zaken gaat experimenten met werktijdcoordineren

DEN HAAG, 18 okt. Het ministerie van binnenlandse zaken wil de initiatieven van de diverse departementen ten aanzien van flexibele werktijden coordineren. Dit zei H. Pont directeur-generaal personeelsbeleid van binnenlandse zaken gisteren na afloop van het ambtenarenoverleg.

Op dit moment kan elk departement op eigen houtje experimenteren met de werktijden. Volgens Pont is een gecoordineerd beleid op dit terrein noodzakelijk, gezien de grote belangen daarvan bij de aanpak van de verkeerscongestie en milieuvervuiling. 'Die moeten we niet overlaten aan de wisselende golfslag van ideeen op de verschillende departementen', meent Pont.

Hij reageerde hiermee op uitspraken van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) die de vierdaagse werkweek wil invoeren op haar departement. Een vierdaagse werkweek met werkdagen van 9,5 uur levert volgens Maij-Weggen een substantiele bijdrage aan de oplossing van het file-probleem.

Volgens Pont loopt minister Dales nog niet echt warm voor de plannen van haar collega Maij-Weggen. 'Het is een voorstel dat past in het werkgelegenheidsbeleid van de overheid. Op termijn is het dan ook mogelijk dat met de ambtenarenbonden over een vierdaagse werkweek gesproken gaat worden', aldus Pont.

Dales heeft samen met de ambtenarencentrales besloten volgend jaar ongeveer 60 miljoen gulden toe te voegen aan de loonruimte. Dit bedrag loopt op tot 145 miljoen gulden in 1994. Het geld is afkomstig uit een fonds voor banenplannen, dat werd gevoed door de kortingen op de jeugdsalarissen.

De ambtenarencentrales hebben gisteren in het overleg met minister Dales nog geen standpunt willen innemen op haar voorstel voor een nieuw gedecentraliseerd arbeidsvoorwaardenoverleg. Het idee om de overheid in acht bedrijfstakken te verdelen die elk aparte CAO's afsluiten, wordt niet principieel afgewezen. Maar volgens de vier ambtenarencentrales bestaan er nog te veel onduidelijkheden. De bonden zijn bang dat het overleg te zeer versplinterd raakt en dat elke gemeente en provincie een eigen salarisregeling en arbeidsvoorwaarden kan invoeren.

Minister Dales vindt het geen bezwaar dat de arbeidsvoorwaarden in de verschillende overheidssectoren uit elkaar gaan lopen. De Tweede Kamer moet volgens haar wel het recht houden om over de begroting te beslissen. In deze kabinetsperiode wil Dales nog tot afspraken komen over een nieuw overlegmodel.