Alders: In Brabant snel een mestfabriek

DEN HAAG, 18 okt. Minister Alders van VROM heeft de provincie Noord-Brabant zijn medewerking toegezegd voor de versnelde totstandkoming van een mestverwerkingsfabriek in het dorp Zeeland. In Noord-Brabant bestaat op korte termijn de noodzaak van een verwerkingsfabriek voor 500.000 tot 700.000 ton mest per jaar, naast de al in de gemeente bestaande mestfabriek. Door de medewerking van Alders kan over zes tot negen maanden met de bouw worden begonnen. De minister stelde als voorwaarde dat de provincie Noord-Brabant zo snel mogelijk aanwijzingsprocedures start voor de bouw van mestverwerkingsfabrieken in Helmond en Eersel.