Werkloosheid blijft gelijk

DEN HAAG, 17 okt. De werkloosheid bedroeg in de periode juli-september gemiddeld 343.000 personen, 201.000 mannen en 142.000 vrouwen. Ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar betekent dat een daling van de totale werkloosheid met 51.000.

Dat blijkt uit - niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde - cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die gisteren zijn gepubliceerd.

In de periode juni-augustus waren gemiddeld ook 343.000 duizend mensen werkloos. De gelijkblijvende werkloosheid was het saldo van een dalende werkloosheid onder mannen (4.000) en een stijging bij vrouwen.

Ruim 42 procent (145.000 mensen) van de werklozen in de periode juli-september is ouder dan 35 jaar. Een jaar geleden bedroeg dit percentage nog 37; de zogenoemde harde kern van de werkloosheid.