VVD is ongerust over functioneren De Korte

DEN HAAG, 17 okt. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is bang dat de persoon van financieel woordvoerder dr. R. W. de Korte een probleem voor de fractie wordt. Tijdens een fractieoverleg gisteren werd geconstateerd dat de oud-minister van economische zaken zodanig de lachlust van andere fracties opwekt dat de financieel-economische opvattingen van de liberale partij niet meer goed tot hun recht komen. 'Wij zijn er ons ter dege van bewust dat dit probleem met De Korte wel eens structureel zou kunnen zijn', zegt een fractielid.

In de liberale fractie wordt gesproken van een 'psychologische oorlogvoering' tegen De Korte, die naar de algemene overtuiging van de fractieleden vorige week 'een goed en gedegen onderbouwd verhaal' heeft gehouden. 'Men probeert hem ten onrechte als een afgebrand minister voor te stellen, die in de Kamer niets te vertellen heeft', luidt een van de commentaren uit de fractie. Premier Lubbers loopt daarbij voorop, zo wordt gezegd. Men constateert echter tegelijkertijd dat hierdoor 'het beeld van de VVD op financieel-economisch terrein niet wordt verstevigd. Zoiets is helaas een politiek feit'.

In hoeverre hieruit consequenties worden getrokken over het financieel woordvoerderschap van De Korte, was gisteren niet aan de orde, vooral doordat de betrokkene zelf niet aanwezig was.

De Korte leidt op verzoek van zijn opvolger, minister Andriessen, een delegatie van ambtenaren en zakenlieden naar Taiwan.

Zes leden van de fractie brachten het functioneren van De Korte in de Kamer gisteren in het fractieoverleg ter sprake. Dat gebeurde tijdens een ronde langs alle fractieleden, die op verzoek van voorzitter Bolkestein hun visie gaven op het in de media sterk gekritiseerde optreden van de VVD tijdens de algemene beschouwingen. De inhoud van de bijdragen van Bolkestein en De Korte kreeg de volledige steun van de fractie, maar aan de 'flitsendheid van de interrupties tijdens de debatten mankeerde nogal het een en ander, vond men', aldus een VVD-Kamerlid.

Pag.3: Bolkestein: VVD wil niet meer met CDA