Verzekeraars voelen zich overvallen door aankondiginglijfrente

DEN HAAG, 17 okt. 'Als van een dief in de nacht' en een 'overval'. Zo typeren levensverzekeraars de aankondiging gisteren van minister Kok en staatssecretaris De Koning van Financien dat de fiscale aftrekmogelijkheid van lijfrentepremies met ingang van volgend jaar wordt verlaagd tot 10.000 gulden per jaar.

Alleen dit jaar kunnen mensen met een lijfrente-contract nog 17.000 gulden van hun inkomen aftrekken. Voor meerjarige contracten geldt, dat alleen de contracten die voor 16 oktober werden afgesloten, niet onder de nieuwe beperking vallen. 'De telefoon staat roodgloeiend, maar we moeten onze klanten teleurstellen', zegt een medewerker van de verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam. 'Als mensen nu een lijfrente-contract afsluiten, kunnen ze alleen dit jaar nog 17.000 gulden van hun inkomen aftrekken. Voor volgend jaar geldt een maximum van 10.000 gulden. Met de datum van 16 oktober valt niet te sjoemelen.'.

Het kabinet leeft volgens de verzekeraars met het trauma van het 'WIR-weekend'. Vlak voor het het besluit de investeringssubsidie af te schaffen, werden nog vele investeringsprogramma's aan de notaris voorgelegd, waardoor de WIR-premie toch nog kon worden geincasseerd.

'Maar we hebben hier te maken met een ander dossier', zegt algemeen secretaris Mooij van de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars (NVL). De vorige bewindslieden van financien Ruding en Koning hebben de toezegging gedaan dat contracten die onder de huidige regeling zijn of worden afgesloten voor 1 januari 1991 de datum van de inwerkingtreding van een nieuw fiscaal regime voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (de zogenoemde 'Brede Herwaardering') 'ten volle zullen worden gerespecteerd'. De nieuwe bewindslieden hebben de afspraak volgens Mooij niet officieel herbevestigd, maar de overheid kan die 'natuurlijk niet eenzijdig opzeggen'. Hij is 'hogelijk verbaasd' dat een nieuwe maatregel al van kracht is voordat de ministerraad zich hierover heeft uitgesproken.

Bestuursvoorzitter Van Leeuwen van de verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam spreekt van een schadepost van 300.000 a 400.000 gulden. Stad Rotterdam heeft een marktaandeel van ongeveer tien procent; per jaar sluit het bedrijf voor 200 miljoen gulden aan lijfrentes en kapitaalverzekeringen af.

Van Leeuwen: 'We hadden voor het najaar onze traditionele campagne gepland, maar door de overval van Financien kunnen we al ons foldermateriaal in de papiervernietiger gooien.' Een advertentie in Elsevier kon niet meer worden tegen gehouden. 'Morgen adverteren we nog met een meerjarige polis waarbij een aftrek van 17.000 gulden per jaar wordt genoemd. Mensen die ons van misleiding betichten, verwijzen we door naar het ministerie, ' aldus Van Leeuwen.

Nationale Nederlanden heeft geluk gehad, zegt woordvoerder Beer. De levensverzekeringsmaatschappij had maandagavond een tv-commercial gemaakt voor de najaarscampagne. 'Ik reed 's nachts naar huis en hoorde op de radio dat Financien de fiscale aftrek per persbericht had verlaagd van 17.000 naar 10.000 gulden. Mijn eerste reactie was dat we de tv-commercial wel konden weggooien', zegt Beer. 'Maar het woord 'meerjarig contract' komt niet in de reclamespot voor, dus die kunnen we vanavond in de rust van de voetbalwedstrijd Portugal tegen Nederland nog gewoon uitzenden.'

Wel moeten nieuwe advertentiecampagnes worden opgezet en folders worden gemaakt. 'Ik schat de strop op een paar ton', aldus de woordvoerder van Nationale Nederlanden.

In de Tweede Kamer vinden de fracties van VVD en D66 dat het voorstel van het minister Kok en staatssecretaris Van Amelsfoort van advies moet worden voorzien door de Raad van State, voordat de Tweede Kamer zich er verder over buigt.