Verdrag beschermt zeehond bij Wadden

DEN HAAG, 17 okt. Nederland, Duitsland en Denemarken hebben gisteren in Bonn een overeenkomst ondertekend voor de bescherming van de zeehonden in de Waddenzee. De ondertekening had plaats op ambassadeursniveau. Dit heeft het ministerie van landbouw, milieubeheer en visserij meegedeeld. Achtergrond van de samenwerking is de sterfte van ongeveer 8.500 zeehonden in de Waddenzee sinds 1988 als gevolg van vervuiling van hun leefmilieu. Eerder hebben de drie landen in de zogeheten Conventie van Bonn afgesproken een gezamenlijk beleid te voeren voor trekkende diersoorten in de Waddenzee.