Vaticaan duldt priesters die getrouwd zijn

ROME, 17 okt. Twee getrouwde Braziliaanse mannen zijn met toestemming van de paus tot priester gewijd. Dat heeft de Braziliaanse bisschop Aloisio Lorscheider onthuld. Het is voor zover bekend de eerste keer in de recente kerkgeschiedenis dat zoiets met formele toestemming uit Rome is gebeurd.

Lorscheider zei dat de twee mannen een jaar of vijf geleden waren gewijd en van de paus de opdracht hadden gekregen 'als broer en zuster te leven', dus geen seksuele betrekkingen te hebben. De onthulling van Lorscheider, in een vraaggesprek met het Italiaanse weekblad Famiglia cristiana, komt op een moment dat bisschoppen uit de hele wereld in Rome bijeen zijn voor een synode over de opleiding van priesters.

Het celibaat is officieel geen thema op de synode. Maar de Braziliaanse kardinaal Tepe wees tijdens de synode op het enorme tekort aan priesters in Latijns Amerika en op de explosieve groei van fundamentalistische sectes, en pleitte in dit verband voor de priesterwijding van zogeheten viri probati. Met deze Latijnse naam worden getrouwde mannen van bewezen deugdzaamheid aangeduid.

Hoewel kardinaal Innocenti, voorzitter van de congregatie voor de clerus, de priesterwijding van viri probati vorige week op een persconferentie nog eens uitdrukkelijk afwees, heeft Lorscheider nu onthuld dat dit al is gebeurd, met toestemming van paus Johannes Paulus II. Beide getrouwde priesters zijn ruim over de zestig jaar.

Verwacht wordt dat de discussie over de viri probati en over het celibaat zal opleven op de synode. In een aantal bijzondere gevallen staat de rooms-katholieke kerk al gehuwde priesters toe. Een aantal getrouwde anglicaanse geestelijken die zijn overgegaan naar het katholicisme zijn tot priester gewijd. Bisschoppen uit Scandinavie hebben gevraagd dit ook mogelijk te maken voor getrouwde lutheraanse dominees die katholiek worden.