Vakbond voorziet actie bij Postbank

ROTTERDAM, 17 okt. - De vakbonden zullen het personeel van de Postbank volgende week oproepen actie te voeren. D. Hamaker van de Dienstenbond FNV houdt er rekening mee dat de Postbank de komende zes jaar als gevolg van verregaande automatisering ruim duizend van de totaal elfduizend werknemers zal ontslaan. De Postbank noemt de uitlatingen van Hamaker 'onbegrijpelijk, onzorgvuldig en misleidend'.

Hamaker vertelde vanochtend dat gisteren uit schriftelijke mededelingen van de raad van bestuur is gebleken dat de Postbank niet kan garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De vakbonden zullen daarom begin volgende week hun leden raadplegen. Hamaker verwacht op korte termijn acties in de vestigingen van de Postbank, te beginnen met werkonderbrekingen.

De woordvoerder van de Postbank wijst elke suggestie van de hand als zou er ontslag dreigen voor Postbank-medewerkers. 'Wij hebben steeds gezegd dat gedwongen ontslagen niet aan de orde zijn.

Pag.11: Vervolg

Er ligt een gigantisch pakket sociale maatregelen, varierend van een interne arbeidsmarkt en herplaatsing tot her-, om- en bijscholing. We zeggen niet tegen de mensen: daaaag dit was het dan', aldus de woordvoerder. Het overtollige personeel zal bijvoorbeeld ook worden geholpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. 'Voorwaarde is wel dat de werknemers zelf meewerken. We kunnen daarom geen harde garantie geven dat er geen enkel individueel ontslag zal vallen.'

Het geschil tussen de Postbank en de vakbonden vloeit voort uit de produktinnovatie waar de Postbank op het ogenblik aan werkt, de vernieuwing van het produktieproces betalen, van de manier waarop giro en overboekingen worden verwerkt. Volgens de berekeningen van de Postbank zullen als gevolg van deze produktinnivatie, vooral automatisering, in de periode 1991-1997 elk jaar zo'n 350 arbeidsplaatsen komen te vervallen, wat neerkomt op een totaal 2.100 arbeidsplaatsen.

Volgens Hamaker van de Dienstenbond FNV houdt de bank er in haar 'slecht weer scenario' rekening mee dat het gros van het overtollig personeel via natuurlijk verloop kan afvloeien maar dat 'een personele problematiek' resteert voor totaal 1086 werknemers. Hamaker luidt hier uit af dat er weleens op grote schaal ontslag kan volgen.

De raad van bestuur van de NMB Postbank Groep heeft vorige week tijdens overleg met de vakbonden gezegd het 'haar plicht te achten gedwongen ontslagen te voorkomen'. De vakbonden vonden deze formulering te vrijblijvend en willen een ondubbelzinnige garantie tegen gedwongen ontslagen. Die garantie hebben ze voilgens Hamaker gisteren niet gekregen.