Tientallen miljoenen schade voor Nederlandse bedrijven; Trucks machteloos aan grens

BRENNERPAS, 17 okt. Chauffeur J. Sieben staat ongeduldig met een auto met kamerplanten, bestemd voor Sicilie, op de parkeerplaats Nosslach vijftien kilometer van de grens met Italie te wachten temidden van rijen Duitse trucks. 'Die planten hebben licht nodig, maar ik kan m'n deuren niet openzetten omdat ze door de douane zijn verzegeld. Ik kan het nog een dag of vier uithouden.'

Over Zwitserland of Frankrijk naar Italie rijden heeft geen zin. 'Ik heb net op de radio gehoord dat het door de stiptheidacties van de Italiaanse douaneambtenaren daar ook dicht zit', zegt Sieben.

Honderden vrachtauto's staan sinds gisteren machteloos aan de grenzen tussen Oostenrijk en Italie en tussen Frankrijk en Spanje. Nederlandse transportondernemingen lijden volgens hun organisatie NOB-Wegtransport deze week al zeker tientallen miljoenen guldens schade, nog afgezien van het mogelijke verlies van ladingen. De Spaanse overheid wil desnoods de politie en de Guardia Civil inschakelen om de blokkades te breken, maar de Italiaanse en Oostenrijkse autoriteiten geven nog geen krimp. Zij staan als kemphanen tegenover elkaar. De Oostenrijkers willen geen extra vervoersvergunningen afgeven, omdat de vrachtauto's het milieu te veel vervuilen, zegt de regering in Wenen. Italie besloot gisteren als protestmaatregel zijn grenzen te sluiten.

Aan de Frans-Spaanse grens bij Irun, ten zuiden van Bayonne, wordt de situatie nijpend door gebrek aan voedsel voor de chauffeurs en aan dieselolie voor de trucks. Als de dieselolie op is, kunnen de koelinstallaties van de vrachtauto's niet meer draaien en bederft de ingevroren waar. Spaanse chauffeurs houden taxi's en andere personenauto's tegen die voedsel willen aanvoeren.

Karel van Miert, de Europese Commissaris voor transportzaken, heeft gistermiddag contact opgenomen met de regeringen in Madrid, Rome en Wenen. Hij neemt vooral de houding van de Italianen hoog op. 'Zij treden het EG-recht met voeten, want ze houden vrachtauto's uit andere lidstaten tegen', zei Van Miert gisteravond. Maar de Europese Commissie kan Rome niet dwingen. Het probleem is extra gecompliceerd, omdat Oostenrijk niet tot de Gemeenschap behoort. Van Miert heeft alleen voor elkaar gekregen dat de Italiaanse minister van verkeer Carlo Bernini en zijn Oostenrijkse tegenspeler Rudolf Streicher elkaar morgen in Munchen, op neutraal terrein, ontmoeten. De Commissaris hoopt dat Streicher bereid zal zijn meer vergunningen af te geven.

Politie en plaatselijke autoriteiten stellen pogingen in het werk om auto's met bederfelijke waar en met levend vee te laten omrijden. Op enkele plaatsen is ook vee tijdelijk gelost.

Pag.11: Vervolg

Tussen Bayonne en de Frans-Spaanse grens werd gisteren na bemiddeling door een Frans veearts een Nederlandse vrachtauto met drachtige koeien gelost in een weiland.

Bij de Brennerpas, de belangrijkste grensovergang tussen Oostenrijk en Italie, was het vanochtend rustig, met gelaten wachtende chauffeurs. Aan beide kanten van de tunnel staan de trucks netjes geparkeerd. Voorlopig mag er geen vrachtauto door.

Aan de Italiaanse kant van de tunnel staan ze over een lengte van ruim drie kilometer achter elkaar op de vluchtstrook met ergens achter in de rij een Nederlandse vrachtauto. De chauffeur, vanochtend ruw ontwaakt uit zijn slaap: 'Ik ben hier gisteravond aangekomen om wat te gaan slapen, ik ga straks naar Duitsland'. Maar weet hij dan niet dat hij de grens niet over kan? 'Nee, daar heb ik niets van gehoord. Dan zal ik mijn baas maar eens gaan bellen'. Van ongeregeldheden heeft hij trouwens nog niets gemerkt. Hij heeft geen flauw idee hoeveel Nederlandse collega's in Oostenrijk zijn gestrand.

Op de parkeerplaats aan de Oostenrijkse kant van de tunnel staan zo'n 100 vrachtauto's te wachten tot ze verder kunnen. Aan de douanier gevraagd wanneer dat zou zijn: '20 oktober (de datum voor afgifte van nieuwe tranbsportvergunningen) is alles weer in orde. Minister Streicher (van transport, A. S.) moet voet bij stuk houden'. Afgelopen maandag al werden chauffeurs bij de Brennerpas teruggestuurd om elders langs de grote weg die Duitsland door Oostenrijk met Italie verbindt, een parkeerplaats te zoeken.

P. van Gerven heeft met zijn vrachtwagen een stek gevonden op een parkeerplaats vlak bij Innsbruck. Daar staan ongeveer 40 combinaties, waarvan twintig Nederlandse. Van Gerven: 'Ik ben met tien ton koekjes op weg naar Treviso. Eigenlijk kan je de klok erop gelijk zetten, met die Italianen en Oostenrijkers. Vorig jaar rond dezelfde tijd zat ik hier ook vast. Waarom moeten wij iedere keer bloeden voor de problemen van die lui?'.

Van Gerven schat dat zo'n week de baas ongeveer 4.000 gulden per vrachtwagen kost, nog afgezien van de indirecte schade. 'Bovendien schiet ik er zelf ook 400 gulden bruto bij in. We worden nu niet voor overwerk betaald'. Van Gerven hoopt vandaag met een aantal collega's een auto te kunnen huren en terug te gaan naar Nederland. 'We komen hier wel weer terug als we verder kunnen'.

Voorlopig blijft ook de grens tussen Duitsland en Oostenrijk bij Kiefersfelden/Kurfstein gesloten voor goederenvervoer naar Italie. Het lijkt of de Oostenrijkers precies weten hoeveel vrachtauto's er op de parkeerplaatsen langs de A-13 kunnen staan zonder dat het onrustig wordt. De schattingen van de chauffeurs varieren wat dat betreft overigens van 500 tot 1.000 vrachtauto's. Duidelijk is wel dat er in Italie heel wat minder staan. Een Italiaanse douaneambtenaar denkt dat het om ongeveer 200 vrachtauto's gaat. Hij verwijst naar 'zijn' minister van transport, Carlo Bernini. 'Bernini gaat naar Munchen om met zijn Oostenrijkse collega Streicher te praten', is het nieuws. En hij voegt daar zekerheidshalve aan toe dat de stiptheidacties van hem en zijn collega's niets met de sluiting van de grens te maken hebben.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer, de organisatie van grote wegvervoerondernemingen, riep de International Road Transport Union IRU vanochtend op om bij de Europese Gemeenschap een algemeen verbod van blokkades te bepleiten. De Nederlandse organisatie wijst op de uitspraak van de Nederlandse rechter van enkele jaren geleden dat blokkades als strijdmiddel ongeoorloofd zijn.

Volgens de verladersorganisatie EVO kost het stilstaan van vrachtauto's transportondernemingen 1.000 gulden per auto per dag, maar daarin zijn niet de kosten voor de klanten begrepen voor het eventueel verlies van lading of het niet nakomen van verplichtingen. EVO schat dat er nu enige honderen Nederlandse vrachtauto's verspreid in Spanje en bij de grensovergangen staan.

Het Internationaal transportbedrijf De Haan in Alblasserdam lijdt met 44 geblokkeerde vrachtauto's een forse schade. Medewerker Kroese: 'Aan de Brennerpas worden vier van onze auto's, die op de trein zouden gaan, tegengehouden. Ze hebben diep-bevroren goederen aan boord. Zo lang er dieselolie is, loopt de lading nog geen schade op. Aan de Frans-Spaanse grens is het een chaos. Alles zit potdicht en ook de goederentreinen worden tegengehouden. Wij staan daar met 30 wagens. Het ergste is dat het voedsel en de dieselolie op raken, omdat er geen bevoorrading meer is. Zelfs taxi's en andere personenauto's die voedsel willen brengen, worden teruggestuurd.'

De Franse overheid heeft inmiddels aan het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat toegezegd dat chauffeurs die kans zien vanuit Italie en Spanje via Frankrijk naar Nederland terug te keren, een verklaring krijgen dat zetot 18 oktober met hun inmiddels verouderde vergunning doorgang krijgen. NOB Wegtransport had daarom begin deze week gevraagd.

    • Aai Schaberg