Sollicitante niet verplicht zwangerschap te melden

DEN HAAG, 17 okt. Vrouwelijke sollicitanten hoeven wanneer zij worden gekeurd geen antwoord te geven op de vraag of zij zwanger zijn dan wel of zij dat binnenkort van plan zijn te worden. Dat heeft de Commissie gelijke behandeling bepaald in een zaak die was aangespannen door de emancipatiecommissie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De bedrijfsgeneeskundige dienst van deze universiteit gebruikt bij haar aanstellingskeuringen een formulier waarvan de laatste twee vragen alleen door vrouwen moeten worden ingevuld. De vragen luiden: bent u momenteel zwanger? Bent u van plan binnenkort zwanger te worden?

Een werkneemster van de universiteit bracht het formulier ter kennis van de commissie die de zaak aanhangig maakte bij de commissie gelijke behandeling. 'We hebben nog nooit een concrete klacht over deze vragen gehoord. Voor iemand die solliciteert is een medische keuring de laatste hindernis en niemand wil zijn aanstelling in gevaar brengen door tijdens de keuring te gaan ageren tegen dit soort vragen, ' aldus mr. M. Monster van de emancipatiecommissie.

De commissie gelijke behandeling stelt in haar uitspraak dat wettelijk is verboden om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen als het gaat om selectie en om een aanstelling. Volgens de commissie zijn de desbetreffende vragen uitsluitend gericht op vrouwen zodat dit onderscheid ten onrechte wel wordt gemaakt. 'Bovendien acht de commissie het gevaar aanwezig dat een positieve beantwoording van de bewuste vragen er toe leidt dat zwangere vrouwen niet worden aangenomen, ' aldus de uitspraak die geen bindende rechtskracht heeft.

De bedrijfsgeneeskundige dienst (BGD) ontkent dat de vragen bedoeld zijn om zwangere aanstaande werkneemsters af te wijzen. Zij dienen slechts een preventief doel: 'De BGD ziet het als haar taak om werknemers en werkneemsters voor te lichten over mogelijke schadelijke gevolgen van het werk, mede in geval van zwangerschap, ' aldus de dienst.