Metaalsector kampt met 7000 vacatures

ROTTERDAM, 17 okt. In de metaal- en elektrotechnische industrie in Nederland kunnen momenteel 7.000 vacatures niet worden opgevuld. Vooral de instroom van schoolverlaters in de sector is veel te klein. Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding

De werkgevers zijn daarom gisteren samen met de bonden een nieuwe landelijke wervingscampagne begonnen om het imago van de sector op te vijzelen, terwijl tijdelijk arbeidskrachten uit het buitenland worden aangetrokken. 'Werken in de metaal wordt geassocieerd met zwaar, vies en lawaaierig werk' zegt P. A. Hey namens het actiecomite waarin bonden van werkgevers in de metaal, FME (Federatie Metaal Elektro), de Metaalunie en de vakbonden Industriebond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV vertegenwoordigd zijn.

In de metaal zijn zo'n 320.000 mensen werkzaam. Een derde van de bedrijven bevind zich in de Randstad, een derde in Noord-Brabant en de rest is over het land verspreid. Volgens directeur drs. J. Boersma van de Contactgroep in de Metaalindustrie in Rotterdam (CMR) is de instroom van jongeren naar het lager beroepsonderwijs onvoldoende en kleeft aan het werken in de metaal onterecht een slecht imago. Dikwijls wordt gewerkt met moderne apparatuur in high-tech bedrijven die schoon en plezierig werken mogelijk maken, aldus Boersma. Onder het motto 'Kies techniek dan ga je het helemaal maken' proberen de werkgevers en bonden nu de aandacht van de jeugd te trekken.

Vorig jaar werd een eerste begin gemaakt met deze drie jaar durende campagne die zes miljoen gulden kost. In plaats van het werven van krachten in het buitenland wordt geprobeerd scholieren te interesseren, met spotjes op radio en televisie en affiches op scholen. Zo'n 400 bedrijven die deelnemen aan de campagne houden begin februari open dagen. Vorig jaar werden deze door 100.000 mensen bezocht. De werkgeversorganisatie Metaalunie (7.000 leden), wil zich mede richten op allochtonen.

Woordvoerder J. P. Remmelzaal van Vege, een motoren- en revisiebedrijf in Spijkernisse, waar ongeveer 400 mensen werken, zegt dat dit bedrijf een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten heeft. P. Leeman, hoofd personeelszaken, wil eerst kijken naar de Nederlandse arbeidsmarkt alvorens mensen uit het buitenland te werven.

Om het werken in de metaal aantrekkelijker te maken geeft de Metaalunie arbeidskrachten die een opleiding volgen bij het SOM (Stichting Opleidingen Metaal) een premie van 2.000 gulden wanneer zij de opleiding afronden. De werkgever bij wie de leerling vier dagen in de week in dienst is, krijgt eenzelfde premie.