Landbouwministers EG ruzien verder over Gatt

LUXEMBURG, 17 okt. De Europese ministers van landbouw zijn er gisteren niet in geslaagd een gemeenschappelijk standpunt te formuleren voor de GATT-onderhandelingen over de wereldhandel.

Onenigheid bleef bestaan over het voorstel van de Europese Commissie om bij de afsluitende GATT-conferentie in december in Brussel het aanbod te doen om de landbouwsteun te verminderen met 30 procent.

De vergadering in Luxemburg is officieel niet afgebroken, maar slechts 'geschorst', om de ministers in de gelegenheid te stellen ruggespraak te houden met hun hoofdsteden. Vrijdag zullen de landbouwministers elkaar in Brussel opnieuw ontmoeten. Wanneer ze er dan weer niet uitkomen zullen de ministers van buitenlandse zaken volgende week maandag een beslissing nemen over het totale GATT-pakket van de Europese Commissie, inclusief het landbouwvoorstel. De raad van ministers van handel, die voor morgen was geprogrammeerd, is afgelast.

Tijdens de discussies van gisteren bleken de standpunten van de verschillende landbouwministers nauwelijks te zijn gewijzigd in vergelijking met vorige week. Duitsland en Frankrijk bleven bij hun fundamentele bezwaren tegen het voorstel van de Commissie, waarin volgens deze landen teveel nadruk ligt op de liberalisatie van de handel in agrarische produkten. Zij vrezen daarvan ernstige gevolgen voor de inkomenssituatie van de kleine boeren en willen inkomensondersteuning van bepaalde categorieen boeren en boeren in bepaalde regio's via het markt- en prijsbeleid.

De Nederlandse minister van landbouw, Piet Bukman, keerde zich daar gisteren fel tegen. 'Als er iets moet gebeuren voor die boeren en die regio's, dan moet je dat doen via regionaal beleid, niet via een gedifferentieerd markt- en prijsbeleid, want anders tast je de grondslagen van de communautaire landbouwpolitiek aan', zo meende Bukman. Wijziging van die politiek zou alleen gebaseerd moeten zijn op de situatie van vraag en aanbod. 'Je moet niet een aanbod doen en dat tegelijkertijd weer afromen.'

Dat de Europese Commissie nu te laat is met het indienen van haar voorstellen voor de Uruguay-ronde bij de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel) in Geneve noemde Bukman 'geen drama'. Maar vrijdag moet de knoop volgens Bukman doorgehakt worden.