Kamer dringt aan op haast met invoering fraudebestendigpaspoort

DEN HAAG, 17 okt. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben gisteren bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken aangedrongen op een snellere uitvoering van het paspoortproject en behandeling van de daarbij behorende wetgeving.

Beide partijen stelden vast dat de ontwikkeling van een nieuw, fraudebestendig paspoort nagenoeg stil ligt nadat in 1988 als gevolg van een parlementaire enquete over dit onderwerp de toenmalige staatssecretaris van buitenlandse zaken Van der Linden (CDA) en de vroegere staatssecretaris van dat departement, Van Eekelen (VVD), op dat moment minister van defensie, aftraden.

Sindsdien is er een nieuw paspoort gekomen, dat echter als een tijdelijke pas wordt beschouwd. Dit Europese model, nu bijna een jaar beschikbaar, is al beter bestand tegen fraude dan het oude donkerblauwe paspoort.

Het Tweede-Kamerlid Mateman (CDA) vindt het 'een schande dat, nadat er een parlementaire enquete rond dit onderwerp is geweest, het nu zolang duurt voordat het hele project wordt opgestart'. Hij wil weten van minister Dales, die de Kamer vanmiddag zou antwoorden, welke termijnen haar voor ogen staan.

VVD-woordvoerder Korthals Altes constateerde 'dat het wat stil is geworden om het paspoort' en dat 'weer een heel jaar ongebruikt voorbij is gegaan'. Hij vroeg zich af of hier ook het gezegde van toepassing is dat het bezit van de zaak het einde van het vermaak is. Korthals Altes doelde daarmee op het overhevelen van het project van Buitenlandse Zaken naar Binnenlandse Zaken, eveneens een gevolg van de parlementaire enquete.

De ontwerp-paspoortwet zal eind november door de Tweede Kamer worden behandeld. Als ook de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, kan de nieuwe wet in het voorjaar van 1991 in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarna wil staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) met een 'plan van aanpak' komen voor de ontwikkeling van een nieuwe pas.

Korthals Altes onderstreepte gisteren nog eens het belang van een 'qua vervaardiging en distributie zo min mogelijk fraudegevoelig paspoort. De zwakste schakel bepaalt uiteindelijk de fraudegevoeligheid. Dat zouden dus wel eens simpele kasten in gemeentehuizen kunnen zijn'.