Heroinevangst bij controle op grens met Belgie

ROTTERDAM, 17 okt. Bij een grenscontrole afgelopen nacht op de E19 bij Hazeldonk zijn twee mannen aangehouden die dertig kilo heroine met een waarde van dertig miljoen gulden Nederland wilden binnensmokkelen. Over de bestemming van de heroine is nog niets bekend.

Bij de controle hebben 47 leden van rijkspolitie, douane en marechaussee driehonderd auto's met inzittenden geinspecteerd. Bij een op de drie voertuigen werd een proces-verbaal opgemaakt. Vijftig processen-verbaal betroffen overtredingen van de vreemdelingenwetgeving omdat de inreispapieren van betrokkenen niet in orde waren.

Tweeentwintig buitenlanders zijn direct teruggestuurd naar Belgie, acht zijn ingesloten. Zij zullen later deze week worden teruggestuurd naar hun geboorteland. Drie inzittenden stonden geregistreerd omdat zij voortvluchtig waren dan wel nog een boete moesten betalen. Een automobilist bleek dronken.

Een woordvoerder van de rijkspolitie noemde het resultaat van de actie opmerkelijk. 'We hadden niet verwacht zoveel aan te treffen. Deze actie zal zeker in de toekomst worden herhaald, maar eerst zullen we de resultaten van afgelopen nacht moeten evalueren', aldus de woordvoerder.