Groen licht voor fusie zuivelcooperaties in noorden van hetland

LEEUWARDEN, 17 okt. - De fusie tussen de zuivelcooperaties ccFriesland en Noord-Nederland (Frico Domo) gaat definitief door. Binnen enkele dagen wordt de fusieacte ondertekend.

Ruim 85 procent van de leden (boeren) van zowel de Frico-Domo als van ccFriesland stemde gisteren in Leeuwarden voor een samengaan van beide cooperaties. Onder de naam Friesland Frico Domo zal de nieuwe zuivelgigant met een jaaromzet van 4,5 miljard de tweede zuivelcooperatie van ons land worden na Campina-Melkunie.

Als voorzitter van het overgangsbestuur is secretaris-directeur A. Hagting van de BCZ (Bond van Cooperatieve zuivelfabrieken) aangesteld. Voorzitter van de fusiedirectie jhr. F. Sickinghe blijft voorlopig aan als voorzitter van de directie.

Van de zogenaamde vier vrije fabrieken (zo genoemd omdat ze niet in de Noord-Nederland vertegenwoordigd waren, maar alleen deelgenoot van ccFriesland waren), stemde alleen De Goede Verwachting in Workum voor de fusie. De drie andere, Huisternoord in Oudwoude, De Twee Provincien in Gerkesklooster en De Zuidoosthoek in Oosterwolde, die 90 miljoen kilogram melk per jaar leveren aan ccFriesland, hebben hun deelgenootschap met onmiddellijke ingang opgezegd. Dit betekent dat ze geen melk meer zullen leveren aan de Friesland Frico Domo.

Voor de rechtbank van Leeuwarden dient morgen een kort geding waarin de nieuwe zuivelcooperatie de rechter vraagt de uittreding als onrechtmatig te beschouwen. Volgens Friesland Frico Domo moeten de statutaire bepalingen door de drie 'vrijen' in acht worden genomen. Dat zou betekenen dat men een opzegtermijn in acht moet nemen en pas per 1 januari 1992 kan opstappen.

Sickinghe liet gisteren weten dat er een noodplan klaarligt, mocht de rechter de drie fabrieken in het gelijk stellen.

Volgens de advocaat van de drie fabrieken, mr. P. E. Mazel, is het voor de drie fabrieken niet mogelijk lid te worden van een concurrent. 'Voorheen leverde men melk aan ccFriesland die er condens van maakte. Door de fusie zit de Frico erbij, die kaas maakt. Dat maken de vrije fabrieken ook.' Daarom eist men in een binnenkort aan te spannen bodemprocedure dat het in de ccFriesland gestoken kapitaal van de drie, 52 miljoen gulden, binnen tien jaar als achtergestelde lening wordt omgezet, waarover bovendien rente wordt betaald.

De vakbonden hebben positief gereageerd op de fusie. Volgens districtsbestuurder D. Heinen van de Industrie- en Voedingsbond FNV is er 'eindelijk een boerenachterban'. 'De boeren worden nu lid van deze ene nieuwe cooperatie. Daarmee komt er eindelijk een einde aan de stammenoorlog tussen de diverse cooperaties.'

De bonden sloten in maart en september een overeenkomst met de fusiedirectie. Daarin kreeg men de garantie dat er voor de vijf apart te vormen divisies (kaas, industriele produkten, sonsumptieprodukten, export en Friesland international) marktstrategische plannen worden gemaakt, die zijn gericht op opbrengstverbetering en nieuwe arbeidsintensieve activiteiten. Bij de nieuwe cooperatie werken wereldwijd 7300 mensen. Er zijn 6000 veehouders bij aangesloten die verdeeld zijn in tien regio's in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, kop van Overijssel en Flevoland.