Geen hulp EZ voor militaire bedrijven die omschakelen

ROTTERDAM, l7 okt. Het ministerie van economische zaken zal geen extra middelen uittrekken om de Nederlandse defensie-industrie te helpen bij het omschakelen op civiele produktie. De betrokken bedrijven moeten zelf een antwoord vinden op de vermindering van de defensie-uitgaven ten gevolge van de ontspanning tussen Oost en West.

Dit staat in een nota die minister Andriessen (economische zaken) binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

In de Nederlandse defensie-industrie, ongeveer 250 bedrijven, zijn momenteel 20.000 tot 24.000 mensen werkzaam. De omzet van circa drie miljard gulden beloopt een kleine anderhalf procent van de totale omzet van de industrie.

De nota is ronduit somber over de toekomst van de fabrikanten van munitie, onder andere De Kruithoorn, Muiden Chemie, Eurometaal. Zij zullen de gevolgen van de verminderende defensie-uitgaven het sterkst voelen. Voor deze bedrijven zal de omschakeling op civiele produktie het moeilijkst zijn, omdat hun produktieapparatuur zo eenzijdig is.

Minister Andriessen is ook pessimistisch over het perspectief voor de bouwers van fregratten, korvetten, mijnenjagers en onderzeeers. De betrokken werven (Koninklijke Maatschappij 'de Schelde', Van der Giessen-De Noord Marinebouw en Rotterdamsche Droogdok Maatschappij) menen zelf hun capaciteit in stand te kunnen houden. Andriessen betwijfelt of alle drie de wervenongeschonden kunnen voortbestaan, ook al omdat exportmogelijkheden onvoldoende soelaas bieden.

De minister weigert een zogenoemd conversiefonds, dat zou moeten helpen bij de omschakeling op civiele produkten, in te stellen. Hij vraagt zich trouwens af of Brussel zo'n fonds wel zou accepteren.

Supplement Economie: Ontspanning zet marinewerven onder druk

    • Ben Greif