Foto

DEN HAAG Een keer per jaar, bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken, neemt de voorzitter van de Tweede Kamer plaats in een Kamerbankje. Dit als de begroting van de Hoge Colleges van Staat wordt behandeld, waaronder de begroting van de Tweede Kamer valt. Bij het debat gisteren over de begroting van de Hoge Colleges van Staat bleek dat minister Dales (binnenlandse Zaken) een korting van ruim 3,2 miljoen gulden op de begrotingen van Eerste en Tweede Kamer moet intrekken. Het voltallige presidium van de Tweede Kamer wil de eerder vastgestelde ramingen ongemoeid laten. Dit voorstel zal door een Kamermeerderheid worden overgenomen. Dales wilde op de begroting voor de Hoge Colleges van Staat de Senaat 11.000 gulden laten inleveren en de Tweede Kamer 3.257.000 gulden. Het presidium van de Tweede Kamer, met vertegenwoordigers uit CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links, neemt het in het wijzigingsvoorstel op voor de Senaat, aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement kennt en derhalve geen wetten of begrotingen kan wijzigen. (Foto Roel Rozenburg)