Den Haag: plan voor park midden in stad

DEN HAAG, 17 okt. De fractie van de PvdA in de Haagse gemeenteraad wil in het midden van de stad een groot park aanleggen. De fractie heeft daartoe gisteren een initiatief-voorstel gepresenteerd.

Het park moet komen op de plaats van de ovens voor de verbranding van het Haagse huisvuil. Deze vuilverbrandingsinstallatie moet zo snel mogelijk worden gesloten.

Volgens de initiatiefnemers is Den Haag weliswaar nu reeds een 'groene stad aan zee', maar is dit groen onevenredig over de stad verdeeld waardoor veel Hagenaars niet of nauwelijks ervan kunnen genieten. Ongeveer dertig procent van het Haagse grondgebied wordt in beslag genomen door stedelijke grootschalige groenvoorzieningen, oftewel 2087 hectare.

De buurten die aan het nieuwe park grenzen beschikken volgens de PvdA nu over onvoldoende groenvoorziening. Het gaat om ongeveer een kwart van de Haagse bevolking op tien procent van het Haags grondoppervlak in een woningdichtheid van 74 woningen per hectare. Als het park wordt aangelegd zullen 44.000 mensen binnen een loopafstand van 10 minuten van de nieuwe groenvoorziening gebruik kunnen maken.

In de officiele beleidsplannen van de gemeente Den Haag staat dat na sluiting van de vuilverbranding op het vrijgekomen terrein minimaal 500 woningen, een school, bedrijfsterreinen en bescheiden wijkpark zouden moeten worden gerealiseerd. Verantwoordelijk wethouder R. Vlaanderen (D66) heeft nog niet op het plan gereageerd.

Den Haag kampt al jaren met een gebrek aan ruimte en heeft voor de bouw van woningen haar oog laten vallen op het kassengebied van de aangrenzende gemeente Wateringen. Het gemeentebestuur van Wateringen is tegen eventuele 'annexatie' van een deel van deze gemeente en meent dat door het bebouwen van open plekken de stad Den Haag in haar behoefte moet kunnen voorzien.