CDA en VVD huiverig voor plan Dales

DEN HAAG, 17 okt. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer reageren terughoudend op de plannen van minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) om in stedelijke agglomeraties 'bovengemeentelijke' besturen te vormen. Dat bleek gisteren bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken.

In hun onlangs uitgebrachte nota Bestuur op Niveau stellen beide bewindslieden dat er behoefte is aan bestuurlijke 'autoriteiten' die beslissingen kunnen nemen en uitvoeren voor een agglomeratie of stadsgewest als geheel. Deze zogenoemde agglomeratie-autoriteiten moeten enerzijds grootschalige gemeentelijke taken vervullen en anderzijds een aantal plannende en uitvoerende provinciale bevoegdheden kunnen uitoefenen. Welke taken dat precies zijn, hangt onder meer af van de wensen die de lagere overheden zelf hebben. Aan de hand daarvan zal Binnenlandse Zaken in het voorjaar van 1991 een nader standpunt bepalen.

Voordat het CDA zich definitief uitspreekt over een dergelijk bestuursmodel, wil het Tweede-Kamerlid Mateman weten welke taken zo'n agglomeratiebestuur zou moeten krijgen. Volgens hem moet het antwoord op die vraag verder gaan dan bijvoorbeeld de taken milieu en verkeer. Dat zijn te vage taakomschrijvingen, aldus Mateman.

Het Tweede-Kamerlid Korthals Altes (VVD) onderstreepte dat het bestuur in grootstedelijke gebieden bij voorkeur door samenwerking tussen gemeenten tot stand moet komen. Hij waarschuwde voor 'mislukkingen a la Rijnmond' en wees op het belang van een regeling die rekening houdt met plaatselijke omstandigheden.

Met Mateman verbaasde het Tweede-Kamerlid Scheltema (D66) zich erover dat het kabinet geen extra geld beschikbaar wil stellen voor het oplossen van bestuurlijke problemen in stedelijke agglomeraties. PvdA-woordvoerder De Cloe, evenals de fractie van D66 uitgesproken voorstander van een bovengemeentelijk bestuur, drong aan op spoed aan bij het kabinet. Hij vroeg zich af of er nog wel tijd is voor het uitvoeren van bestuurlijke experimenten, waarvoor Dales en De Graaff-Nauta de mogelijkheid openlaten.