C. Sprey

C. Sprey, directeur van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, werd door de faculteiten biologie en aardwetenschappen voorgedragen wegens zijn verdiensten in het wetenschappelijk onderzoek naar natuurbeheer en waterproduktie.