Bolkestein: VVD wil niet meer met CDA

DEN HAAG, 17 okt. De VVD is achteraf 'niet tevreden' over de kabinetten Lubbers I en II, waaraan zij heeft deelgenomen. In een interview met het weekblad Vrij Nederland zegt VVD-leider Bolkestein deze week dat hij er dan ook geen zin in heeft 'om me met huid en haar aan het CDA uit te leveren.'

'De positie van de VVD is niet gebaat bij meewapperen met iedere christen-democratische windvlaag. We moeten ons niet meer klakkeloos bij het CDA aansluiten', aldus Bolkestein in Vrij Nederland.

Bolkesteins ontevredenheid over de CDA/VVD-kabinetten hangt, zegt hij, vooral samen met het feit dat de overheidsuitgaven ook onder die kabinetten zijn gestegen. 'Die zeven jaar zijn voor de VVD niet altijd even leuk geweest. Iedereen weet wat het is om met de christen-democraten te regeren', aldus Bolkestein, die concludeert: 'We staan niet te trappelen om weer te mogen toetreden tot een nieuw CDA/VVD-kabinet.' Hij zegt dat zijn houding vorige week tijdens de algemene beschouwingen voor een belangrijk deel is ingegeven door zijn afkeer van het CDA.

Zoals hij wel vaker heeft gedaan, spreekt de VVD-leider ook nu weer een voorkeur uit voor een kabinet van PvdA en VVD. 'Ik weet nu nog niet of een PvdA/VVD-kabinet mogelijk is. De overheidsfinancien kunnen een struikelblok vormen. Maar ik heb niets tegen zo'n kabinet.' Tot nu toe heeft de VVD voornamelijk de verschillen met de PvdA geaccentueerd. 'Die bestaan nog, met name op financieel terrein. Maar we hebben dit keer vooral ook nadrukkelijk afstand van het CDA genomen.'

In weerwil van de kritiek in de media op zijn optreden in de Kamer vorige week vindt Bolkestein dat hij inhoudelijk een goede bijdrage heeft geleverd. 'Ik heb een soort program ontvouwd, een richtlijn willen geven. Ik heb een verhaal gehouden waar de VVD nog jarenlang op voort kan borduren. De Partij weet nu wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik de VVD naar toe wil leiden.'