Baker verwerpt gedeeltelijke terugtrekking Irak

WASHINGTON, 17 okt. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren een eventuele gedeeltelijke ontruiming van Koeweit door Irak onaanvaardbaar genoemd.

Volgens Baker zou dit betekenen dat de Iraakse leider Saddam Hussein toch winst zou overhouden aan zijn inval in Koeweit. 'Wij hebben geen zin om ons bezig te houden met gedeeltelijke oplossingen', aldus Baker.

Hij reageerde hiermee op berichten uit de Sovjet-Unie als zou Irak tot een gedeeltelijke terugtrekking bereid zijn. De bron van deze berichten, Jevgeni Primakov, die twee weken geleden zelf in het Golfgebied was als afgezant van Sovjet-leider Michail Gorbatsjov, is intussen vertrokken voor een reis langs verschillende Westerse hoofdsteden om verslag uit te brengen van zijn bevindingen. Gisteren was hij in Rome, vandaag in Parijs en daarna vliegt hij door naar Washington. Primakov heeft, naar gisteren in Moskou werd bekendgemaakt, een boodschap bij zich van Gorbatsjov over de Golf.

Irak heeft vanmorgen opnieuw ontkend dat het van standpunt zou zijn veranderd over Koeweit. Volgens een woordvoerder van het Iraakse ministerie van voorlichting heeft geen enkele Iraakse leider tot nu toe gezegd dat Koeweit geen deel zou uitmaken van Irak.

In Tokio heeft het Japanse kabinet gisteren een plan goedgekeurd om gewapende militairen naar de Golf te sturen. Als ook het parlement met het plan instemt, zou dit de eerste militaire missie in het buitenland van Japan zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Zowel in Japan zelf als in omringende landen leidde het plan onmiddellijk tot een storm van protest.

Krachtens het plan zou Japan duizenden militairen sturen naar de Golf om de Amerikaanse troepen en die van andere Westerse bondgenoten te steunen tegen Irak. Nog maar twee maanden geleden had de Japanse premier, Toshiki Kaifu, een dergelijk plan van de hand gewezen.

Een wezenlijk element van het plan is overigens dat de Japanse troepen expliciet wordt verboden met geweld te dreigen of daarvan gebruik te maken.

Pag.4: Vervolg

Niettemin heeft de oppositie in het parlement al aangekondigd fel tegen het plan te zijn en dit zo mogelijk in het Hogerhuis tegen te willen houden. In het Hogerhuis heeft de regerende Liberale Democratische Partij niet de meerderheid. Regeringsfunctionarissen geven toe dat de kans dat het plan door het parlement zal worden aangenomen vermoedelijk niet meer dan vijftig procent bedraagt. Ook in Zuid-Korea en de Filippijnen werd kritiek uitgeoefend op de plannen van de regering-Kaifu.

In New York is Groot-Brittannie bezig met het opstellen van een resolutie, die het wil indienen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin van Irak wordt geeist dat het landen die schade hebben ondervonden door de Iraakse invasie van Koeweit hiervoor compensatie zal betalen.

Intussen werken de Amerikanen aan een resolutie waarin Irak wordt opgeroepen om voedselleveranties toe te staan voor de ambassades van Westerse landen in Koeweit. Minister Baker liet vanuit Washington weten dat zijns inziens deze resolutie voorrang verdient boven de Britse. (Reuter, AP, AFP)