Amnesty: veel schendingen mensenrechten in Egypte

ROTTERDAM, 17 okt. De toestand van de mensenrechten in Egypte is niet of nauwelijks verbeterd sinds in januari de harde minister van binnenlandse zaken generaal Zaki Badr werd vervangen. Dat constateert de organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International in een vandaag vrijgegeven rapport.

Het ontslag van Zaki Badr werd indertijd door veel Egyptenaren met opluchting begroet. Zaki Badr trad bijzonder hard op tegen zowel de linkse oppositie als de moslim-fundamentalisten. Aanleiding tot zijn ontslag was de toespraak waarin hij een islamitische geleerde uit de negende eeuw aanhaalde die ervoor had gepleit eenderde deel van de bevolking te doden om de rest te redden. Badr merkte daarbij op slechts een procent om het leven te willen brengen, dat wil zeggen 500.000 mensen.

Volgens Amnesty is na Badrs vervanging door generaal Abdel Halim Moussa het aantal politieke gevangenen waarschijnlijk verminderd in vergelijking met 1989, toen meer dan 8.000 mensen op politieke gronden werden aangehouden. Berichten over foltering en over misbruik van administratieve hechtenis hielden echter aan.

De meeste slachtoffers blijven leden van moslim-fundamentalistische groepen. Iedereen kan maanden zonder vorm van proces worden vastgehouden als de minister van binnenlandse zaken dat noodzakelijk acht in het belang van de nationale veiligheid.

Evenals in vele andere landen lopen gedetineerden de meeste kans op martelingen wanneer zij worden vastgehouden in geheime politiecentra, zonder toegang voor advocaten of verwanten.

Amnesty beschikt over tientallen getuigenissen over foltering. Volgens de organisatie groeien de bewijzen van de foltering zelfs, en is er geen aanwijzing van bereidheid van de Egyptische regering de schendingen van de mensenrechten aan te pakken.