'Acties tegen reorganisaties zijn onrechtmatig'

GRONINGEN, 17 okt. - Collectieve acties gericht tegen reorganisatieplannen binnen ondernemingen zijn onrechtmatig en in strijd met de Wet op de Ondernemingsraden. Werknemers hebben geen collectief actiemiddel nodig omdat ze tegen voorgenomen reorganisaties via de ondernemingsraad in beroep kunnen gaan bij de Ondernemingskamer.

Dit betoogt prof. mr. A. M. Luttmer-Kat die volgende week haar ambt aanvaardt als hoogleraar sociaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens haar is een stakingsdreiging van een vakbond juridisch gezien niet houdbaar. 'Er is een algemene mening ook binnen de rechtsliteratuur dat een bond in actie mag komen of met stakingen mag dreigen bij een reorganisatie, maar daar zet ik vraagtekens bij', aldus Luttmer.

Volgens Luttmer hebben werknemers via de Ondernemingskamer genoeg mogelijkheden om een reorganisatie tegen te houden wanneer een werkgever ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad besluit een reorganisatie door te voeren. Volgens haar wordt er al in een te vroeg stadium gedreigd met acties.

Luttmer wijst in dit geval op de Postbank waar het personeel is opgeroepen tot acties om te protesteren tegen een reorganisatie. 'Men eist op voorhand dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Dat betekent dat een ondernemer geen mensen mag ontslaan. Maar je kunt niet verwachten dat een ondernemer werknemers in dienst houdt die economisch gezien overbodig zijn (...) Als blijkt dat er door een reorganisatie arbeidsplaatsen dreigen te vervallen worden de bonden er automatisch bij betrokken krachtens de Wet Melding Collectief Ontslag.'

Volgens Luttmer kan een directeur van een arbeidsbureau altijd nog weigeren ontslagvergunningen te verlenen als hij vindt dat de ontslagen onrechtmatig zijn. Collectieve acties ter verbetering van reguliere arbeidsvoorwaarden zijn niet onrecthmatig, stelt Luttmer.