Zwitsers verzet tegen buitenlanders neemt toe

GENEVE, 16 okt. Een berichtje in een plaatselijke krant in het Zwitserse kanton Thurgau: onbekenden hebben zaterdagnacht een bomaanaanslag gepleegd op een opvangcentrum voor Tamil-asielzoekers in Weinfelden. Geen gewonden; schade: 6.000 Zwitserse frank.

Dit is het meest recente incident in Zwitserland in een lange reeks aanslagen tegen asielzoekers. Daarbij zijn het afgelopen jaar vijf Tamils omgekomen vier van hen verbrandden levend in een doorgangshuis voor asielzoekers in Chur, een vijfde kwam door messteken aan zijn einde. De aanslagen brengen het spreidingsbeleid voor asielzoekers van de overheid in Bern in diskrediet, een beleid zoals ook Nederland dat kent. Asielzoekers worden in afwachting van de afhandeling van hun aanvraag, uit angst voor Uberfremdung, ondergebracht in opvangcentra die over het hele land zijn verspreid.

Weinfelden is een dorp met negenduizend inwoners, een conservatieve boerengemeenschap waar tot voor kort buitenlanders een volksoploopje zouden hebben veroorzaakt. In een provisorisch vluchtelingenonderkomen, een zogeheten wooncontainer, zijn 17 van in totaal 59 Tamils gehuisvest. Ze onderscheiden zich door hun donkere huidskleur, hebben weinig omhanden, om de tijd te doden hangen ze rond in het dorpscafe. Onbekenden gooiden een brandbom naar binnen. Door een gelukkig toeval raakte niemand gewond.

Het afgelopen jaar is in Zwitserse dorpen herhaaldelijk op asielzoekers geschoten. Gevallen van brandstichting of overige geweldpleging, waarbij geen doden of gewonden vallen, halen zelden de nationale pers. Tot op heden heeft het geweld tegen vreemdelingen geleid tot een veroordeling: twee aanhangers van ultra-rechts kregen in september vijftien maanden gevangenisstraf. Zij hadden in de dorpjes Hagendorn en Schattdorf met hagel op een groep vluchtelingen geschoten.

De overheid in Bern begint zich af te vragen of het gehate spreidingsbeleid moet worden herzien. Zwitserland krijgt met zijn 6,5 miljoen inwoners ruim twee keer zoveel asielverzoeken te verwerken als Nederland naar schatting 60.000 dit jaar een absoluut record per hoofd van de bevolking in Europa. Het percentage buitenlanders is met ruim 14 procent bijna vijf keer zo hoog als in Nederland.

Er is langzamerhand sprake van een noodsituatie, constateren hulpverleners die het restrictieve beleid van Bern kritiseren. Yves Brutsch van het Protestants Sociaal Centrum in Geneve: 'Asielzoekers kunnen na een recent amendement van het asielrecht worden afgewezen als zij bij het eerste onderhoud met een ambtenaar onvoldoende gegevens verstrekken. Het doet er niet toe of die ambtenaar onjuiste vragen stelt: de asielzoeker moet zelf maar bedenken wat zijn ondervrager wil weten'.

De vreemdelingenhaat neemt steeds openlijker vormen aan. Tijdens een opiniepeiling de afgelopen week gaf voor het eerst een meerderheid van de ondervraagde Zwitsers te kennen dat de boot meer dan vol is.

    • Willem Offenberg