Winsten grotere bedrijven met 44 procent toegenomen

DEN HAAG, 16 okt. De grotere Nederlandse ondernemingen hebben hun winsten in 1989 met 44 procent zien stijgen tot 35,9 miljard gulden. Hiermee werd de stijgende lijn in de winstontwikkeling voortgezet.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek had betrekking op ongeveer 3200 niet financiele vennootschappen en cooperaties in de nijverheid, handel, transport en dienstverlening met een balanstotaal vanaf tien miljoen gulden. Ondernemingen in het bank- en verzekeringswezen bleven buiten beschouwing.

De winststijging van de beurs-nv's beliep 35 procent. Dit betekent dat middelgrote ondernemingen, die meest niet aan de beurs zijn genoteerd, een bovengemiddelde winststijging te zien moeten geven. De cijfers van het CBS zijn gunstiger dan die welke eerder door de werkgeversorganisatie VNO zijn gepubliceerd. Dat wordt deels verklaard door het feit in het VNO-onderzoek de grote multinationale ondernemingen buiten beschouwing bleven.

Het in 1989 behaalde netto resultaat van 35,9 miljard bestond uit een winst 37,0 miljard (1988: 25 miljard) en een verlies van 1,1 miljard (1988: 1,6 miljard) Het percentage ondernemingen met winst (89 procent) was vrijwel gelijk aan dat in 1988 (88 procent). De stijging van de nettoresultaten met 11 miljard gulden kwam tot stand door een verbetering van de bedrijfsresultaten met 9,9 miljard gulden en een toename van de financiele resultaten met 3 miljard. Hiertegenover stonden een verhoging van de belasting over de winst (1,6 miljard) en een stijging van het aandeel van derden met 0,2 miljard.

De rentabiliteit van het eigen vermogen nam voor alle ondernemingen samen toe van 15,3 procent in 1988 tot 18,3 procent in 1989. Dit algemene beeld was terug te vinden in de ontwikkelingen binnen de onderscheiden bedrijfstakken.