Wereldgemeenschap meet volgens Shamir met twee maten; Israelblijft tegen delegatie VN ondanks druk Amerika

TEL AVIV, 16 okt. Israel blijft zich ondanks Amerikaanse druk en woede verzetten tegen de komst van een delegatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties die een onderzoek zou moeten instellen naar het bloedbad op de Tempelberg van vorige week maandag. Premier Yitzhak Shamir heeft gisteren dat standpunt tijdens een regeringsverklaring ter gelegenheid van de opening van de winterzitting van de Knesset, het parlement, nogmaals uiteengezet.

Shamir noemde de resolutie in de Veiligheidsraad, die de delegatie in het leven heeft geroepen 'eenzijdig'. Volgens Shamir meet de wereldgemeenschap inzake Israel met twee maten. Waarom werden er na incidenten waarbij Israeliers werden gedood geen VN-commissies van onderzoek op uitgestuurd, vroeg hij zich af.

De unanimiteit in de Veiligheidsraad tegen Israel schreef de premier toe aan de internationale situatie. Zonder de VS te noemen liet hij blijken dat Washington voor het bijeeenhouden van de coalitie met enkele Arabische landen tegen Irak Israel in de Veiligheidsraad heeft laten vallen.

Nadrukkelijk zei Shamir dat Israel er niets voor voelt de rol van offerlam te spelen en aan zijn nationale belangen de allerhoogste prioriteit geeft.

Shamir zei voorts dat Israel geen agressieve bedoelingen tegen Irak heeft en bijzondere waarde hecht aan stabiliteit in Jordanie.

Intussen komt Jeruzalem onder zware druk van Amerikaanse joodse leiders te staan om een botsing met de VS over de VN-delegatie te voorkomen. Zij vrezen voor verdere verslechtering van de relaties tussen Washington en Jeruzalem indien Shamir het Amerikaanse pleidooi om de commissie wel te ontvangen naast zich neer blijft leggen.

Volgens de Israelische pers zijn ook enkele ministers in de regering-Shamir van oordeel dat Israel in deze zaak een ernstige beoordelingsfout maakt. Dat is ook de strekking van een hoofdartikel vandaag in Yediot Ahronot. Deze krant begrijpt niet waarom Israel wel de Britse minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd ontvangt, die zo'n belangrijk aandeel heeft gehad in de formulering van de gewraakte resolutie.

In Jeruzalem zal Hurd zich inzetten om Israel alsnog te overreden de VN-delegatie te ontvangen. Vandaag confereert de Brit met de Israelische minister van buitenlandse zaken David Levy, waarna hij door Shamir wordt ontvangen. Morgen zal Hurd in het American-Colonyhotel in Oost-Jeruzalem een onderhoud hebben met 30 Palestijnse persoonlijkheden uit Oost-Jeruzalem en de bezette gebieden.

    • Salomon Bouman