Vrachtautovervoer naar Italie en Spanje ligt stil

ROTTERDAM, 16 okt. Het beroepsgoederenvervoer van en naar Italie en Spanje is volledig stilgelegd door sluiting en blokkades van de grensovergangen met die landen.

Vannacht zijn alle grensovergangen tussen Oostenrijk en Italie gesloten. Deze maatregel is bedoeld om Oostenrijk onder druk te zetten de bestaande hoeveelheid vergunningen die Italiaanse vervoerders nodig hebben voor vervoer door dat land te verhogen. Oostenrijk heeft het maximum aantal vergunningen dat het land op grond van een bilaterale overeenkomst met Italie tot 20 oktober moet verstrekken al afgegeven. Oostenrijk weigert vooruitlopend op deze datum extra vergunningen te verstrekken.

Vorige week was de Italiaanse douane al begonnen met stiptheidsacties bij alle grensovergangen met Oostenrijk. Deze acties, die losstaan van de vergunningenproblematiek, worden gevoerd omdat de Italiaanse douaneambtenaren een aantal voorzieningen ook na het verdwijnen van de Europese binnengrenzen na 1992 willen veilig stellen.

Door de sluiting en blokkades is goederenvervoer van en naar Italie niet meer mogelijk. Volgens de ondernemersorganisatie NOB Wegtransport staan de parkeerplaatsen bij alle grensovergangen tussen Oostenrijk en Italie nu al vol. Daarom zou de Duitse douane hebben besloten bij de Duits-Oostenrijkse grensovergang geen vrachtwagens met bestemming Italie meer door te laten.

In Spanje blokkeren vrachtwagenchauffeurs de grensovergangen met dat land. Ze houden het vrachtvervoer van en naar de grote steden tegen en bezetten laad- en losplaatsen in het hele land. De Spaanse vrachtwagenchauffeurs eisen van hun regering tegemoetkoming in de stijgende brandstofprijzen en de overige kostenstijgingen in de transportsector. Bovendien willen ze betere sociale voorzieningen.

NOB Wegtransport zegt dat de chauffeurs in Spanje met geweld worden tegengehouden door het inslaan van ruiten en koplampen of het leksteken van banden.

Volgens NOB Transport lijden de Nederlandse wegvervoerders grote schade door de verschillende acties. 'We schatten dat de Nederlandse wegvervoerders alleen al twee miljoen gulden per dag directe schade lijden omdat hun vrachtwagens Italie niet meer in of uit komen. Daar komt de indirecte schade nog bij doordat de planning in de war loopt en gemaakte afspraken niet kunnen worden nagekomen', aldus mevrouw C. de Hoogh van NOB Wegtransport. Per week rijden ongeveer 2000 Nederlanse vrachtwagens van en naar Italie. Voor Spanje heeft NOB Wegtransport geen preciese cijfers voorhanden, maar hier zou het om 'tientallen gedupeerde vrachtwagenchauffeurs' gaan.

NOB Wegtransport heeft EG-commissaris Van Miert verzocht op Europees niveau stappen te ondernemen tegen de golf van acties in Italie en Spanje. Minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat is hetzelfde verzocht. Die heeft inmiddels op verzoek van NOB Wegtransport bij de Spaanse overheid aangedrongen op het nemen van maatregelen die de veiligheid van de Nederlandse chauffeurs moeten waarborgen.